Zonnige dagen op Vlieland | verslag van de excursie van 8-10 april 2016

lepelaarOp vrijdag 8 april arriveerden op verschillende tijdstippen, met verschillende boten en met verschillende auto’s 15 deelnemers aan deze excursie. (Zweitse moest op het laatste moment ervoor kiezen om een nieuw opaschap voor te laten gaan). Per fiets naar de groepsaccomodatie waar de boodschappenploeg al de nodige zaken had klaargezet. Mieke Kranstauber was de moeder van deze excursie en zoals bleek was alles tot in de puntjes voorbereid. In de groepsaccomodatie was een centrale ruimte met zit- en eetgelegenheid, benevens een grote keuken. In de slaapvertrekken kon ieder een plaatsje zonder bovenbuurman/vrouw vinden omdat er veel bedden waren. De accommodatie ligt helemaal aan het einde van het dorp (heet ook ‘t Westendt) zodat je zo de dijk bij het wad op kunt lopen. En dat doet natuurlijk ook iedereen bij aankomst. En velen die hier eerder waren geweest een aantal jaren terug (met toen als excursiemoeder Sanne) zochten direct de rouwkwikstaarten in het grasveld en…. die zaten er weer/nog. Op vrijdag werd er al wel wat gevogeld door hen die eerder waren aangekomen, maar het was toch voornamelijk een inloopdag. Her en der werd wat gegeten in het dorp en niet al te laat begaf men zich te bedde.
Het weer was ok maar behoorlijk koud en dat bleef ook zo. Een aantal mensen had het de eerste nacht koud gehad en helaas over het hoofd gezien dat er een extra set dekens gewoon boven hun hoofd lag ….
Natuurlijk was er op zaterdag een ploeg genaamd: “je ken niet vroeg genoeg beginnen” die al voor 7.00 startte met hun verslaving. Anderen begonnen rond 8.00 met hun ontbijt onder het motto: we hebben nog de hele dag. Na dat ontbijt vertrokken grotere en kleinere groepjes per fiets richting de Kroonpolders. En dat bleef ook het hele weekend het stramien en Vlieland leent zich hier ook uitstekend voor: kleine groepjes verkennen het eiland en je komt elkaar geregeld weer ergens tegen.
Dat betekent ook dat de waarnemingen verschillen, niet iedereen ziet alles, maar bij elkaar zie je wel veel en de overlap is natuurlijk groot, je crost per slot van rekening wel over hetzelfde eiland.
Er waren veel vogels, op het wad soms héél veel vogels (maar ver weg), maar de variatie was nog niet heel groot bij de zangertjes (april is natuurlijk ook nog vroeg). Omdat je op Vlieland heel dicht op elkaar heel verschillende biotopen hebt blijft het verrassend: wad, duin, polders, bos, zee allemaal samengepropt op een relatief klein eiland.
In de middag trof een grote groep elkaar bij Het Posthuys (het hotel-restaurant waar de bewoonde wereld ophoudt) en door de duinen ging de tocht naar huis. Mieke had voor de hele groep gereserveerd bij de Lutine. We genoten daar geanimeerd een heerlijke maaltijd. Het “lijsten” leverde bijna 80 soorten op. Niet slecht voor een groep zonder strenge deskundige groepsleiding, maar met natuurlijk wel veel kundige vogelaars. In elke groep vogels viel wel iets te scoren, veel eenden (natuurlijk stalen de eiders de show) , meerdere soorten ganzen en eenden, een maffe wilde zwaan die als partner een grauwe gans had, kiekendieven, steltlopers, zangers, tapuiten, kwikken etc etc Bij elkaar hadden we zoveel gezien dat het niet mee zou vallen er op zondag nog veel nieuwe soorten aan toe te voegen. Krenten in de pap waren oa : kiekendieven (bruin en blauw), visarend, smelleken, kuifaalscholver, de zeer luidruchtige zilvermeeuwenkolonie, een paartje slechtvalken met prooi, veel tapuiten.
Na de nachtrust van zaterdag kwam de weersvoorspelling precies uit : tot 8.00 was het miezerig en daarna werd het een stralende dag. En dat paste precies bij ons vogelaarsritme.
In principe doe je de tweede dag ongeveer hetzelfde als de eerste dag, je kunt het in omgekeerde volgorde doen, maar dat hoeft niet. De planning was om met de boot van 17.00 terug te gaan dus om 16.00 verzamelen bij de accommodatie voor de thuisreis.
Velen gingen deze dag wat verder richting militair terrein waar baltsende bruine kieken een prachtig schouwspel opvoerden.
Maar ook in de Kroonpolders was het mede door het prachtige weer een genot om alles waar te nemen. Daar stalen twee slechtvalken die hun prooi verorberden de show. En overal kwam je eiders tegen die ook mooi balsten. Lepelaars waren nog niet heel veel aanwezig in tegenstelling tot de aalscholvers in hun broedkolonie.
En op het wad heel veel tureluurs, bergeenden aangevuld met wat wulpen en scholeksters.
We sprokkelden er op zondag toch nog wat soorten bij. De al eerder door Jan gehoorde boomleeuwerik werd nu door velen ondersteund, de goudhaan werd eindelijk gespot. Langzamerhand liep ons weekeind letterlijk ten einde op het Westendt.
We haalden de boot, waar het op het bovendek nog steeds zonnig , maar ook koud en heel winderig was. We zwaaiden de honderden zeehonden vaarwel, spotten nog een visdief en twee dwergmeeuwen en aanvaardden rond 19.00 moe maar voldaan met grote dank aan Mieke de reis naar het EIGEN bed!
Soortenlijst separaat bijgevoegd
Wat je als beheerder van de “LIJST” natuurlijk niet moet doen is hem… kwijt raken. Dus dat heb ik WEL gedaan. Huis is tot het fundament gedemonteerd maar …. Dus er kunnen wat kleine foutjes in staan, maar op hoofdlijnen klopt het wel (hoop ik)
Bij elkaar een stuk of 90 soorten
De baardman van Roely en de beflijster van Ruud zijn helaas onvoldoende gesecondeerd.
Streng criterium : door twee deelnemers gespot op zicht of gehoor of beeldmateriaal of audiomateriaal. Erik
Links naar de foto’s. Gerda’s fotolink werkt niet (deelnemers hebben die separaat gekregen), ik heb een paar foto’s in het album overige deelnemers gezet
Roely: https://www.flickr.com/photos/44141766@N06/albums
Erik: https://www.flickr.com/photos/erik_holscher/albums (via deze link ook fotoalbum van Mieke en album van Gerda ea: totaal dus drie albums)
Mieke’s Album (haar eerste foto’s!!): paar hebben mijn watermerk, foutje sorry , ze zijn echt van Mieke.

Soortenlijst Vlieland 8-10 april VWGA

Aalscholver, Kuifaalscholver, Boomkruiper, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Bergeend
Brandgans, Eider, Grauwe gans, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte kraai, Graspieper,
Witte kwikstaart, Rouwkwikstaart, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Blauwborst
Gekraagde roodstaart, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Roodborst,
Blauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Buizerd, Havik, Sperwer, Spreeuw
Grote stern, Visdief, Drieteenstrandloper, Groenpootruiter, Knobbelzwaan
Krakeend, Kuifeend, Pijlstaart, Rotgans, Slobeend, Smient, Tafeleend, Wilde eend
Wilde zwaan, Wintertaling, Zomertaling , Dodaars, Rietgors, Tapuit, Roodborsttapuit
Zanglijster, Drieteenmeeuw, Grote mantelmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kokmeeuw
Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Kievit
Grutto, Steenloper, Tureluur, Wulp, Zwarte ruiter, Slechtvalk, Smelleken, Torenvalk
Groenling, Kneu, Putter, Heggenmus, Lepelaar, Kluut, Meerkoet, Waterhoen, Waterral
Blauwe reiger, Scholekster, Grote bonte specht, Vink, Visarend, Huismus, Winterkoning
Fitis, Goudhaan, Tjiftjaf, Boerenzwaluw

Exoot Fazant, Nijlgans
Overig Salamander, Bloedzuiger, Haas, Zandhagedis, Zeehond

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.