Zo 30 oktober 2022, 8-13 uur (let op wintertijd): Diemerpark/Vijfhoek | beginnersexcursie

Let op! Afsluiting Nesciobrug (informatie van de gemeente)

Van zaterdag 15 oktober tot en met zondag 23 oktober is de Nesciobrug afgesloten. Fietsers kunnen omrijden via de Amsterdamsebrug.

Afsluiting Westelijke Merwedekanaaldijk

  • Van zaterdag 15 oktober tot en met zondag 23 oktober is de dijk tussen de Ooster Ringdijk en Oud Diemerlaan afgesloten.
  • Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 4 november is het deel tussen de Ooster Ringdijk tot vlak voor de Nesciobrug afgesloten. De Nesciobrug is in die periode dus open met route via Diemen.

Voor excursisten uit Amsterdam adviseren we de route over de Amsterdamse Brug en de Enneüs Heermabrug (de beha-brug). Woon je in oost dan is een route via Diemen aan te raden.

Beflijster – foto Hans Niekus

Voor beginnende vogelaars die de vogelrijkdom van Amsterdam willen verkennen organiseert de Vogelwerkgroep op zondag 30 oktober een excursie doorhet Diemerpark, langs de Diemerzeedijk en door de Vijfhoek.

Het Diemerpark is een wild ogend park van 90 hectare dat zich bevindt tussen de Diemerzeedijk en het IJmeer. Het park is aangelegd in een eeuwenoude buitenpolder langs de Diemerzeedijk, een gebied dat in de vorige eeuw lange tijd dienst deed als vuilstortplaats. Na bodemsanering heeft het park zich ontwikkeld tot een ruig natuurgebied met de hoogste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken, waar ongeveer 60 soorten vogels broeden. In het najaar tref je er onder meer Putters, Torenvalk, Sperwer, Grote Alexanderparkiet, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Cetti’s zanger, Watersnip, Waterral, Dodaars, en overtrekkende vogels zoals Kolgans, Brandgans, Grauwe Gans, Rietgans, Smient, Pijlstaart, Zanglijster, Koperwiek, Beflijster, Ringmus, Graspieper, Vink, Sijs, Barmsijs, Lepelaar, en nog vele andere soorten.

De Vijfhoek is een ruig, verwilderd moerasbos, ontstaan op gestorte bagger van het verbreden van het Amsterdam-Rijnkanaal en het bouwen van de elektriciteitscentrale. Het is niet groot maar wel indrukwekkend. Naast veel van de eerder genoemde soorten maken we daar kans op een Matkop, Grote Zilverreiger, Buizerd, Havik, Staartmees, Winterkoning, (Vuur-)goudhaan en met veel geluk misschien een Bladkoning of zelfs een Kleine Bonte Specht. En als het qua tijd lukt om langs Haven Ballast te gaan maken we zelfs kans om een Zeearend te zien!

Vanaf het Dick Helleniuspad, aan de westkant van het Diemerpark, lopen we naar de oever van het IJmeer in de Vijfhoek/PEN eiland. Onderweg doen we plekken aan zoals de telpost Diemerpark, Grote Vijver en Akkerswade. 

We starten om 8.00 uur en zijn rond 13.00 uur weer terug op het beginpunt.

Voor deze gelegenheid is Piet van der Werf onze gids, een vogelaar die het Diemerpark en omgeving goed kent. Ga je mee? De Vijfhoek kan erg drassig zijn, ook op het pad, dus denk aan je schoeisel!

Aanmelden kan bij via het emailadres:  shirley.j.chedi@gmail.com.

En geef je aan als je een kijker wilt lenen? Er zijn enkele reservekijkers beschikbaar.

Wintertijd!: van zaterdag 29 op zondag 30 oktober  gaat de klok een uur terug, een uur langer slapen dus.

Dit bericht is geplaatst in excursies. Bookmark de permalink.