Zo 30 april 2017: Schinkelbos | fietsexcursie

Blauwborst Guido Klerk

Blauwborst in het Schinkelbos – foto: Guido Klerk

Op 30 April gaan we met Guido Klerk naar het Schinkelbos. Dit is een excursie van ongeveer 4 uur en is geschikt voor alle niveaus. We verzamelen om 8:00 bij de Molshoop (die tegenwoordig eigenlijk de Boswinkel heet, aan de kop van de Bosbaan, Bosbaanweg 5) en fietsen vanaf dat punt gezamenlijk door het Amsterdamse Bos. In het Schinkelbos gaan we een stukje wandelen, en daar heb je liefst stevige en waterdichte wandelschoenen bij nodig. Of anders een paar laarzen, zeker als er nat weer is geweest. In overleg kun je ook met de auto komen, we zijn zo rond 8:30 bij de ingang van het Schinkelbos, waar een parkeerplaats is. Dan mis je wel de ijsvogels en andere soorten in het Amsterdamse Bos, waar we onderweg nog even naar op zoek gaan.

Het Schinkelbos is een jong bos aan de rand van het Amsterdamse Bos. Het bestaat uit ruig, vrij open terrein met nu en dan ondoordringbaar struikgewas, veel riet, plasjes water, en langs de rand een strook broekbos. In dit minder bekende en minder toegankelijke deel van het Amsterdamse Bos zitten veel en soms bijzondere vogels, die hier goed kunnen uitrusten, foerageren en broeden. Zo kunnen er tijdens de voorjaarstrek bijvoorbeeld zeldzame beflijsters zitten. De blauwborst is een vaste broedvogel in het riet, net zoals de kleine karekiet en de rietzanger. Soms hoor je er een sprinkhaanzanger of een snor, en ook baardmannetjes laten zich nu en dan horen als ze er zijn. Verder zie en hoor je er roodborsttapuiten, grasmussen, kneutjes, putters en uiteraard veel rietgorzen en fitissen. Er is een een leuke verzameling watervogels in het gebied, waaronder tafeleenden, slobeenden en dodaars, soms hoor je een waterral of zelfs een roerdomp, en ook watersnippen en andere steltlopers behoren tot de mogelijkheden. In de lucht mogen we zwaluwen en diverse soorten roofvogels die het gebied bejagen verwachten. Ook de koekoek, vogel van het jaar 2017, zal waarschijnlijk van de partij zijn.

Graag aanmelden voor deze excursie bij Guido Klerk , zeker als je met de auto komt.

 

Dit bericht is geplaatst in excursies | archief. Bookmark de permalink.