Za 23 juni 2012: Leersumse Veld avondexcursie

Op het Leersumse Veld vinden we een afwisseling van bos, heide en vennen. Het bos grenzend aan de noordzijde van de vennen is rijk aan bosvogels, met soorten als Gekraagde Roodstaart, Bonte en Grauwe Vliegenvanger en Glanskop. Ook hebben we hier kans om Kleine Bonte Specht en Zwarte Specht waar te nemen.

Op de Leersumse Plassen broedt Dodaars en boven de plassen zijn soms op libellen jagende Boomvalken waar te nemen. Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Geelgors zijn vrij talrijk op het open terrein. Ook schaarsere soorten als Groene Specht en Raaf behoren hier tot de mogelijkheden. De afgelopen twee jaar waren er vier tot vijf territoria van de Nachtzwaluw op het Leersumse Veld. Met een beetje geluk kunnen we deze soort vanaf de late avondschemering horen, evenals de Houtsnip en Ransuil.

Excursieleider: André van Kleunen

Aanmelden: Sanne Hirschler.

Verzamelen: Stadionplein, tussen de twee FEBO’s

LET OP: Vertrektijd: 18.45u

Dit bericht is geplaatst in excursies | archief. Bookmark de permalink.