Za 30 augustus 2014: Volgermeer & Waterland | fietsexcursie

BlauwborstVolgermeer, de voormalige afval- en vuilnisput van Amsterdam, is gesaneerd en ingericht als natuurgebied. De grond die is vrijgekomen bij de aanleg van de Noord-Zuid-lijn is gebruikt voor de aanleg van diepe en ondiepe putten met een verschillende waterstand. Grote delen van die putten zijn daarom nog kaal en nauwelijks begroeid en dat trekt Grote en Kleine Zilverreigers en verschillende steltlopers aan. In het met riet begroeide deel broeden Blauwborst, Rietzanger en Snor. Daarnaast is er altijd kans op Boomvalk en Slechtvalk. Menno zal ons in de Volgermeer vergezellen en iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis en de toekomst van het gebied.

Excursieleider: Menno Huizinga (Edial Dekker (mailto:edial@hetnet.nl) fietst mee vanaf de molen).

Verzamelen: Molen de Gooijer, hoek Funenkade-Zeeburgerkade

Meer informatie excursies

[ssba_hide]

Dit bericht is geplaatst in excursies | archief. Bookmark de permalink.