Za 13 februari 2016: Verrassingsexcursie | auto-excursie

verrassingsexcursieIn de week voor zaterdag 13 februari gaan we na waar in Nederland interessante soorten zijn gezien. Dat kan ons naar de kust voeren maar ook naar noord, zuid of oost, een verrassing dus.
We verzamelen om 8.00 uur bij het IJsbaanpad en trekken vandaar ons plan.
Het duurt een hele dag; we zijn rond 17.00 uur weer terug in Amsterdam, dus neem lunch en drinken mee. Onze excursieleider is Martijn Voorveld.
Er kunnen maximaal 20 personen in maximaal 5 auto’s mee, in volgorde van aanmelding. De benzinekosten worden gedeeld.
Opgave bij Erik Hölscher: e.holscher1@upcmail.nl , svp vermelden of je een auto hebt en hoeveel mensen er als passagier mee kunnen.

Dit bericht is geplaatst in excursies | archief. Bookmark de permalink.