Wo 27 oktober 2021| ALV & presentatie Vogelatlas

Het veldwerk voor de nieuwe Vogelatlas is zo goed als gedaan. Het schrijven vordert en de foto’s worden geselecteerd. Er is contact met een uitgever en sponsoren. Het wordt een prachtige uitgave vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad.

Alle 554 kilometerhokken zijn enkele malen geteld en daar hebben vele tientallen vogelaars zich voor ingezet. Een enorm werk: in alle vroegte erop uit, tellen, coderen, invullen. Alle deelnemers hebben dit met toewijding en plezier gedaan en daar zijn we als VWGA trots op en we zijn de tellers heel dankbaar.

Het uitgeven van de Atlas kost geld. Door verkoop en met sponsorgeld hopen we de kosten er uit te krijgen. Een begroting wordt gemaakt en daarbij de geraamde kosten voor de VWGA worden vastgesteld. Gezien het feit dat de Vogelwerkgroep Amsterdam een deel van het geld zal moeten voorschieten en mogelijk bijleggen is toestemming van de leden nodig. Daartoe is een bijzondere algemene ledenvergadering, nodig.

Dit bericht is geplaatst in lezingen. Bookmark de permalink.