Wo 29 mei 2024: Raaf, mysterieus en bijzonder | lezing door Hans de Vos Burchart

Foto: Hans van de Raapkamp

Een grote zwarte vogel, met een diep krassend geluid.
Dood en verderf of misschien toch ook wel geluk en voorspoed??!!

Al eeuwen houdt de raaf de mensheid bezig en wordt deze bijzondere vogelsoort  als mysterieus bestempeld. Geliefd of gehaat, het is maar in welke cultuur je leeft. In de lezing wordt hier mede aandacht aan besteed.
Maar ook aan de gevolgen hiervan. De raaf is stevig vervolgd in Europa en in het bijzonder in Nederland. Hoe is het de soort vergaan nadat deze weer werd geherintroduceerd in Nederland halverwege de vorige eeuw?

Wat maakt dat het zo’n bijzondere soort is? Wat zijn kenmerken en eigenschappen en hoe kun je ze herkennen en waar leven ze dan? Vragen die aan de orde komen en waarop zoveel mogelijk een antwoord wordt gegeven. Maar uiteraard ook andere bij u levende vragen of anekdotes zijn van harte welkom om op deze avond te delen.

De Ravenwerkgroep Nederland heeft als doel de ontwikkeling van de raaf te volgen en daarmee deze fantastische soort meer bekendheid te geven en te beschermen door monitoring, advies en onderzoek. Wie zijn we en wat doen we als werkgroep komt ook in de lezing aan de orde.

Hopelijk inspireert de lezing u en wilt u in de toekomst uw bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het monitoren van de raaf in uw regio.

Op de website van onze werkgroep kunt u zich alvast ‘inlezen’.

Ravenwerkgroep Nederland
Hans de Vos Burchart, voorzitter
www.ravenwerkgroep.nl
Jaarverslagen van de werkgroep

De lezing vindt plaats in Buurtsalon Jeltje, Eerste Helmersstraat 106M, en start om 20 uur. De zaal is open vanaf 19:30. Iedereen is welkom.

 

Hans de Vos Burchart (1954), medisch bioloog.
Van jongs af aan geïnteresseerd in vogels. Als lid van de WRN ’t Gooi/Utrecht in aanraking gekomen met de raaf in het gebied wat hij in de omgeving Bilthoven-Zeist inventariseert en monitort (+/- 600 ha).
Door meer over deze bijzondere soort te lezen nam de liefde verder toe. Dit heeft er toe geleid dat, eerst als onderdeel van de WRN afdeling, in 2008 een ravenwerkgroep werd opgericht. Dat is nu uitgegroeid tot de Ravenwerkgroep Nederland waarvan hij voorzitter is.
Hij is gecertificeerd ringer van roofvogels, uilen en raven. Daarnaast actief ringer in twee vogelopvangcentra en WoD bevoegd en mede daardoor actief in het zoönose project van het Vogeltrekstation i.s.m. Erasmus MC.
Hij is aangesloten bij WRN ’t Gooi-Utrecht, VRS ‘t Gooi-Utrecht, VRS De Haar en Nestkasten Werkgroep Woerden e.o.

Foto: Wim Steenge

Dit bericht is geplaatst in lezingen. Bookmark de permalink.