Wo 22 oktober 2014: Gezenderde Wespendieven en hun trekroutes | lezing

(Aan deze lezing gaat een inleiding op de vogelreis naar Lesbos vooraf)

Van de Veluwe naar de Congo op de rug van een Wespendief
lezing Wouter Vansteelant, PhD student Computational Geo-ecology, IBED (UvA)

Wespendief Roely Bos IMG_6498

Wespendief – Foto: Roely Bos

Bij de Universiteit van Amsterdam lanceerde men in 2008 het UvA-Bird Tracking System, met revolutionaire GPS-rugzakjes en online dataverwerkingssoftware, waarmee men belangrijke vragen over de ecologie van trekvogels probeert te beantwoorden. Wespendieven waren onder de eersten die met een UvA-BiTS GPS rugzakje rondvlogen boven Nederland. Deze enigmatische roofvogels houden er een geheimzinnig leven op na in de bosrijke gebieden, en trekken vanaf eind augustus terug naar hun winterkwartieren in de regenwouden van West-Afrika. Naast de massale passage van tienduizenden Wespendieven bij Gibraltar (Spanje), Eilat (Israel) of Batumi (Georgie), was lange tijd weinig bekend over de ecologie van deze moeilijk te bestuderen soort.

In deze lezing vliegen we mee op de rug van de Wespendief, en krijgen we een uniek perspectief in de leefwereld van deze intrigerende vogels. Zo komen we te weten welke habitats ze gebruiken om voedsel te zoeken in Nederland en hoe man en vrouw taken verdelen. We zien waar Wespendieven overwinteren, en welke routes ze volgen tussen Europa en Afrika. We zien ook hoe omgevingsomstandigheden van invloed zijn op hun vliegprestaties tijdens de trek, en hoe dit dan weer van invloed kan zijn op het broedsucces in Nederland. Een zeer visuele presentatie, waarin het verrassend complexe vogelleven aan de hand van GPS-onderzoek wordt blootgelegd. Bovendien zien we hoe vrijwilligers via de app Vogel het Uit! omgevingsinformatie kunnen verzamelen om onderzoek naar vogels met GPS-rugzakjes te versterken.

Meer informatie lezingen

Dit bericht is geplaatst in lezingen | archief. Bookmark de permalink.