Wie wil watervogels tellen in het mooie Ilperveld?

Wintertalingen opvliegend. Foto Harvey van Diek

Het Ilperveld zit nog steeds dringend verlegen om tellers! Geef deze oproep even aandacht, ook al denk je dat je er te onervaren voor bent. Want daar is een oplossing voor! Lees deze oproep van Jelle Abma maar.

Sovon is op zoek naar Watervogeltellers in het Ilperveld – N2000gebied

Sovon zoekt watervogeltellers in het Ilperveld, vooral in het kader van N2000 doelen. Ook de terrein-beherende organisatie wil hier graag aan meewerken. Voor een boot kan worden gezorgd.

Er worden in sommige deelgebieden al een aantal jaren geen watervogels meer geteld, en dat is jammer.

Wat we zoeken:

Enthousiaste vogelaars en tellers die het leuk vinden om in een deel van het Ilperveld één keer in de maand alle watervogels te tellen.
Het doel is om de aantallen en verspreiding van watervogels gedurende het herfst- en winterseizoen, van september tot april, vast te leggen binnen AVIMAP.

 Werkwijze

  • Telperiode Monitoringgebieden: september-april
  • Telling steeds in het weekend het dichtst bij het midden van de maand in je eigen deelgebied.
  • Alle foeragerende of rustende watervogels of ganzen/zwanen tellen.
  • Overvliegende vogels buiten beschouwing laten, tenzij ze uit het telgebied komen of in het telgebied landen.

Lijkt je dit leuk en leerzaam dan kun je je aanmelden via jelle.abma@sovon.nl , dan  nemen we contact met je op over het hoe en waarom.

Bij meerdere aanmeldingen kunnen we een avond organiseren waarop we het een en ander kunnen uitleggen over de methode, de telling, het invoeren van de gegevens, de gebieden etc. Zo kan het gebied wellicht worden opgedeeld en kunnen teldagen worden verdeeld.

Het is goed als er continuïteit geboden kan worden (jaarlijks).

Voor meer informatie over het telproject kun je kijken op: https://www.sovon.nl/nl/watervogels

Sinds kort bestaat er ook een online cursus voor Watervogeltellingen. Hier kun je oefenen in het herkennen van vogels en het leren tellen en of schatten van aantallen. Om deze online cursus te doen ga je naar de volgende pagina: https://www.sovon.nl/nl/cursus. Je kunt inloggen met je waarnemerscode en wachtwoord.

Is dit echt wat voor jou?
Meld je dan aan via jelle.abma@sovon.nl

Groeten,

Jelle Abma,
medewerker communicatie en vrijwilligers van Sovon

Dit bericht is geplaatst in oproepen. Bookmark de permalink.