Wat we zagen in Friesland | verslag van een excursie

Kleine Alk Erik Hölscher

Kleine Alk – Foto Erik Hölscher

Op 12 december 2015 vertrokken dertien leden van de vogelwerkgroep onder deskundige leiding van Mark Kuipers vanaf het donkere IJsbaanpad richting Friesland. We hadden een mooie weersverwachting op zak, met nu en dan zon en pas tegen de schemering regen.

Op de Afsluitdijk was onze eerste stop bij het monument. Daar werden we getrakteerd op een beeldvullend biddende torenvalk. Een aantal deelnemers zag hier ook een brilduiker en grote zaagbekken die langs kwamen vliegen. Diverse mensen maakten van de gelegenheid gebruik om een kop koffie te drinken en onder de noemer preventief plassen het toilet te bezoeken.

De volgende stop was de Breezanddijk, en dat was spannend want hier was een kleine alk gemeld, die we na een korte wandeling in een baai aantroffen. Het beestje liet zich mooi bekijken, dook onder, poetste wat, en trok zich weinig van alle toeschouwers aan. Helaas waren er geen fotografen mee om deze leuke verschijning van zo dichtbij in prachtig licht vast te leggen.

(Erik heeft de volgende dag dezelfde kleine Alk op dezelfde plaats alsnog vastgelegd

https://www.flickr.com/photos/erik_holscher/albums/72157660042955593 )

Verder zagen alle deelnemers hier grote zaagbekken, er waren dodaarzen, en er werden sijsjes gespot in een groep naaldbomen.

De derde stop op de dijk was bij Kornwerderzand. Naast de brilduiker en grote zaagbekken, zagen we hier toppers op de dam.

Na de Afsluitdijk zakte de groep langs de dijk naar beneden Friesland in. Onderweg zijn we een aantal keer gestopt om naar de ganzen of roofvogels te kijken. Behalve veel buizerds en torenvalken hebben we ook de havik en sperwer gezien. Ook waren er rotganzen. De hoogtepunten waren bij polder Cornwerd, waar Walter een zwarte rotgans ontdekte en een mannetje blauwe kiekendief een minutenlange vliegshow weggaf.

Verder zuidelijk zagen we in de hemel een prachtige halo, waar Mark bij de eerstvolgende stop, en onder het genot van tjilpende mussen in een boerenschuur, uitleg over gaf.
Het daar gelegen rietland was bijzonder stil op een enkele rietgors na, en ook vanuit de kijkhut Piaam leek er weinig te zien op het water. Maar terwijl menigeen met koffie en boterham in de hand stond, kwamen er vier wilde zwanen overvliegen.

We vervolgden onze weg zuidwaarts langs de kust, naar de Workumer buitenwaard. Vanuit de kijktoren zagen we grote aantallen steltlopers waaronder watersnippen, bonte strandlopers, goudplevieren, en wulpen.

Ook zagen we hier een groepje kleine zwanen. Na afloop keerden we richting Workum om daar een kop koffie te gaan drinken.

We besloten nog door te gaan, door kronkelende wegen verder het Friese binnenland in, langs de oude boerendorpjes, op zoek naar rietganzen. En die hebben we gevonden, en hoe. Naar schatting 300 stuks kleine rietgans in de buurt van Oudega, opgejaagd door enkele reeën. Volgens Mark wellicht de volledige populatie van Nederland bijeen. Een mooie kers op de taart van een zeer geslaagde dag.

Tevreden reden we in de regen en invallende schemering weer naar huis.

Dankjewel Mark, en Mieke en Erik voor de organisatie!

Guido Klerk

De vogellijst:

kleine rietgans   fuut                           holenduif
grauwe gans       blauwe reiger          houtduif
kolgans                grote zilverreiger   turkse tortel
soepgans             aalscholver              gaai
rotgans                blauwe kiekendief  zwarte kraai
zwarte rotgans   sperwer                    kauw
brandgans           havik                        spreeuw
knobbelzwaan    buizerd                    koolmees
wilde zwaan        torenvalk                 pimpelmees
kleine zwaan      slechtvalk                merel
nijlgans               waterral                    roodborst
bergeend             waterhoen                heggenmus
smient                  scholekster              sijs
wilde eend          kievit                         putter
slobeend              goudplevier             rietgors
wintertaling        watersnip
tafeleend             wulp
kuifeend              bonte strandloper
topper                  kokmeeuw
brilduiker            stormmeeuw
nonnetje              grote mantelmeeuw
grote zaagbek     kleine alk
dodaars

totaal 63

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.