Vrijwilligers

Bij de Vogelwerkgroep Amsterdam werken uitsluitend vrijwilligers. Het bestuur, de redactie, opmaker en verzender van De Gierzwaluw, de Commissies Bescherming en Veldwerk, de cursusleiders, de begeleiders van de excursies, de organisatoren van de lezingen en excursies, de websitebeheerders, de mensen die specifieke opdrachten hebben zoals het ordenen van het vogelarchief, ieder van hen draagt onbetaald zijn steentje bij om de vereniging te laten floreren.

We krijgen wel eens vragen over de aansprakelijkheid van de vrijwilligers. Iedere vrijwilliger bij de VWGA kan een beroep doen op de gratis aanvullende verzekering van de gemeente Amsterdam, als hij bij zijn vrijwilligerswerkzaamheden schade aan een ander toebrengt. De eigen verzekering gaat altijd voor. Meer informatie staat onder de volgende link: http://www.amsterdam.nl/vga/diversen/amsterdamse/