Bestuur

De Vogelwerkgroep Amsterdam is een vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en statuten heeft.

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Amsterdam geeft vorm aan het beleid van de vereniging. Daarnaast zet ieder bestuurslid zich in meer of mindere mate actief in op een beleidsterrein naar keuze. Momenteel bestaat het bestuur uit zes leden. Twee hiervan zwaaien binnenkort af.

 

Bestuursleden

Marc Menon – Voorzitter

voorzitter@vogelsamsterdam.nl

tekst volgt

 

 

 

 

 

Peter Kroon – penningmeester

penningmeester@vogelsamsterdam.nl

 Ik ben Peter Kroon, na het volgen van de cursussen van Frank van Groen was ik jarenlang passief lid van de Vogelwerkgroep. Vogelen bleef toch hoofdzakelijk beperkt tot de vakanties. Na mijn pensionering in coronatijd heb ik voor het eerst meegelopen met het postcode-ommetje 1018, waarvan ik inmiddels zelf de organisator ben. Leuke mensen ontmoet en ook meer op pad om samen vogels te bekijken zoals dit jaar het lopen van het trekvogelpad. En ik leer nog steeds.

Sinds het voorjaar 2021 ben ik de penningmeester van de VWGA. Ik zie als mijn belangrijkste taak om de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting uit te voeren, de boekhouding bij te houden (vooral het innen van de contributies) en tot slot de jaarrekening op te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. En uiteraard alert te zijn op mogelijke financiële gevolgen voor de vereniging, zoals bijvoorbeeld bij het uitbrengen van de Vogelatlas.

Mijn grootste zorg is ons vergrijzend bestand aan vrijwilligers bij de vereniging. Het kost erg veel moeite om vacatures op te vullen. Tekenend is het dat de laatste twee nieuwe bestuursleden beide van boven de 70 jaar waren. Op naar een grotere en jongere groep van vrijwilligers!

Joke van der Boon – secretaris (vacature!)

secretariaat@vogelsamsterdam.nl

 Ik ben Joke van der Boon, secretaris van de VWGA sinds 2021. Ik heb gepensioneerd en heb daarvoor altijd gewerkt in de gezondheidszorg als maatschappelijk werker en leidinggevende. Mijn interesse voor vogels heb ik van mijn ex-partner. Hij ging al vanaf zijn achtste jaar met het Verkade  vogelboek dagelijks naar het bijgelegen kerkhof om vogels te kijken. Van hem heb ik veel geleerd.

Ik kijk vogels voor mijn plezier en ga geregeld mee met vogelreizen en excursies. Ik ben niet heel fanatiek en wil vooral genieten van vogels. Ik ben ook IVN-lid en heb de natuurgidsenopleiding gedaan. Mijn interesse gaat daarom verder dan alleen vogels en ik kan enorm genieten van de natuur. Ik kom veel in het Brettengebied, dichtbij mijn huis en de Tuinen van West waar ik een tuin heb op het Bijenpark (Groene Specht en Bosuil!).

Ik heb dus de functie van secretaris. Dat betekent dat ik dikwijls het eerste aanspreekpunt ben voor leden en belangstellenden. Ik krijg vaak heel leuke vragen over de VWGA en ik probeer iedereen de juiste kant op te sturen, informatie te delen met bestuursleden en de mensen die de website en de Nieuwsbrief maken. Verder neem ik deel aan de bestuurstaken. Vanuit mijn werk als secretaris wil ik graag mensen met elkaar verbinden en leden aanzetten om actief te worden in de VWGA en ze daarbij te faciliteren en te ondersteunen.

Maar… in 2024 eindigt mijn bestuursperiode en ik stel mij niet opnieuw verkiesbaar. Ik ben dan 74, en een jonger lid moet mijn taken overnemen. Het kost ongeveer een halve dag per week. Het zou heel fijn zijn als ik de taken langzaam kan overdragen aan een opvolger. Wie o wie? Neem contact met me op en kom eens langs.

Teun van Dijk

bestuur@vogelsamsterdam.nl

Vanaf mijn tiende ben ik bezig met het observeren van vogels en het vastleggen van verzamelde gegevens. De liefde voor de natuur is gewekt door mijn opa, die mij als kleine jongen vaak meenam op wandelingen door de buitenranden van Amsterdam. We woonden destijds beiden in de Watergraafsmeer.

 

Ik had het geluk dat ik op de lagere school drie leerkrachten trof die ook erg geïnteresseerd waren in de natuur. Op die school waren ook veel vissen en vogels aanwezig, zowel levend als opgezet. Die lagere school stond in Slotermeer, waar we naar toe waren verhuisd, toen dat uit de vroegere Sloterpolder verrees, waarbij zand werd gewonnen en de huidige Sloterplas ontstond. Nu omringd door het Sloterpark, maar in mijn jeugdjaren kon de natuur daar nog zijn vrije gang gaan. Met een groepje klasgenoten zwierven we daar vaak op woensdag- en zaterdagmiddag rond om vogels in beeld te krijgen. Er zaten toen flink wat koppels patrijzen rond die plas, dat kun je je nu nauwelijks meer voorstellen.

Toen Sovon ontstond heb ik me al snel aangemeld, omdat ik het een nuttige zaak vond dat mijn verzamelde gegevens verder kwamen dan de map thuis op de boekenplank. Na de eerste fase ging Sovon zijn activiteiten uitbreiden met BMP tellingen en aangezien ik een flink deel van het Westelijk Havengebied al vanaf het begin van de zandopspuitingen bij Sloterdijk volgde m.b.t. de ontwikkelingen van de vogelpopulatie, ben ik die delen en de huidige Brettenzone gaan inbrengen voor het BMP-project, evenals de Eendrachtpolder aan de zuidkant van de Haarlemmerweg.

Na mijn pensionering ben ik op verzoek van Frank van Groen toegetreden tot het bestuur van de VWGA, als algemeen bestuurslid. Daarbij ben ik de schakel met de Commissie Bescherming en ook zelf actief met beschermingsactiviteiten. Voor Sovon heb ik meegewerkt aan diverse vogelatlassen, en zodoende heb ik ook een flink aantal km-hokken van de Amsterdamse Vogelatlas voor mijn rekening genomen. Ook maak ik deel uit van de Veldwerkcommissie van de VWGA, Naast het inbrengen van diverse inventarisatie gebieden hiervoor, schrijf ik ook jaarlijks een rapportage over de broedgevallen van uilen en dagroofvogels in het werkgebied van de VWGA voor ons verenigingsblad De Gierzwaluw.

Terwijl veel verenigingen kampen met daling van het ledenbestand groeide onze vereniging zelfs stevig door in de coronajaren, terwijl we toen nauwelijks activiteiten konden ondernemen. De jaarlijks volgeboekte plaatsen bij de vogelcursus, zijn een mooie peilschaal voor het bestaan van onze vereniging. Zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik me dan ook graag inzetten om medemensen wegwijs te maken in de natuur.

Luella van Turnhout – algemeen bestuurslid (vacature!)

bestuur@vogelsamsterdam.nl

Hallo vogelliefhebber, kom jij mijn plaats als algemeen bestuurslid innemen? Want na vier jaar geef ik graag het stokje door. Als algemeen bestuurslid zit je bovenop het vuur, en bepaal je de richting van het beleid en in welke zaken je zelf energie wil steken. Niets moet, maar álles kan. En dat is superleuk!

 

Mijn naam is Luella van Turnhout. Bij mijn werk voor GroeneBuurten motiveer ik Amsterdammers tot het vergroenen van de stad. Als algemeen bestuurslid van de Vogelwerkgroep Amsterdam wilde ik hetzelfde doen, maar dan specifiek gericht op vogels. Dat betekent dus zorgen voor meer en goede leefruimte, bescherming bieden waar nodig en mensen laten ervaren hoe mooi vogels zijn, zodat ook zij zich hiervoor gaan inzetten.

Naast algemene bestuurstaken koos ik ervoor om me in te zetten voor het volgende:

  • De jeugdclub weer nieuw leven inblazen, omdat zo’n vonkje al begint bij de jeugd; de vele excursies en deelnemende kinderen laten zien dat dit gelukt is.
  • De vogelwerkgroep vertegenwoordigen bij het Groenplatform, een stedelijk verband van groenorganisaties, om zo gezamenlijk invloed uit te oefenen op het groenbeleid van de gemeente.
  • Met de werkgroep windturbines proberen de bedreigingen voor vogels zoveel als mogelijk tegen te gaan, nu de bouw van een grote hoeveelheid windturbines in ons werkgebied gepland staat.

Welk beleid zou jij graag vorm geven? Dat is dus aan jou. Je kunt je beperken tot de algemene taken, dan kost het je 1-2 uur per week, inclusief de 6-wekenlijkse bestuursvergadering. Of, en dat is vele malen bevredigender, je stopt er wat meer uren in en maakt werk van het bereiken van jouw eigen beleidsdoelen! Enthousiast geworden? Of eerst nog iets meer weten? Neem dan contact met me op.

Piet van der Werf – algemeen bestuurslid

bestuur@vogelsamsterdam.nl

 Mijn naam is Piet van der Werf en ik ben opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie. Sinds een aantal jaar ben ik echter werkzaam als docent in het volwassenenonderwijs. Verder maak ik graag muziek en ik ben graag buiten. Ik ben enkele jaren geleden lid geworden van de Vogelwerkgroep Amsterdam en in september 2020 toegetreden tot het bestuur.

 

Naast de kleinere hand- en spandiensten ben ik bijvoorbeeld samen met de boswachter van Staatsbosbeheer bezig met de renovatie en herplaatsing van het kijkscherm in de Vijfhoek. Daaruit volgde, samen met enkele actieve leden, een samenwerking met het projectbureau van Natuurboulevard 2.0 voor de ontwikkeling van een ecologische en recreatieve verbinding over de dijk nabij Diemen. En samen met Marc Menon adviseer ik enkele studenten van de UvA die een project doen voor WAAG Futurelab met vogelgeluiden en AI. Voorts ben ik in het kader van de energietransitie betrokken bij de Werkgroep Windturbines.

Ik zou het goed vinden als de waardering voor natuur onder de bewoners van Amsterdam en omgeving verder toeneemt. Ik hoop dat we de Vogelwerkgroep nog zichtbaarder kunnen maken. Waardering voor en van natuur is heel belangrijk, maar natuurbeleving is ook nog eens oneindig leuk en interessant!

 

Opvolgers gezocht

Misschien is het bestuur iets voor jou? Je zit dicht op het vuur en bepaalt zelf hoeveel extra tijd je erin steekt. In het bestuursleden zitten gewone leden zoals jij en ik die het leuk vinden iets terug te doen voor onze vereniging. Spreek eens af met een bestuurslid of schuif een keer aan bij een vergadering. Mail Joke via secretariaat@vogelsamsterdam.nl voor meer info of een afspraak.