Bestuur

De Vogelwerkgroep Amsterdam is een vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en statuten  heeft.

Het bestuur van de VWGA bestaat momenteel uit een voorzitter, Marc Menon, een secretaris, Marion de Groot, een penningmeester, KeesJan van Bergeijk, en twee algemene bestuursleden,  Teun van Dijk en Ruud Wolterman. Er is een vacature.

Agendapunten voor bestuursvergaderingen kunnen gemaild worden aan de secretaris van de vereniging: secretariaat@vogelsamsterdam.nl