Digitaal archief

Onder het hoofdje De Gierzwaluw staan alle gedigitaliseerde nummers van de Mededelingenbladen en Gierzwaluwen die sinds 1963 door de Vogelwerkgroep Amsterdam zijn uitgegeven, op te slaan als pdf-bestand en op artikel te doorzoeken.

Ook op Natuurtijdschriften.nl/natuur zijn deze gedigitaliseerde uitgaven te vinden.