Aanmelden als lid

We verwelkomen graag nieuwe leden!

De Vogelwerkgroep kent leden en jeugdleden. Jeugdlid worden kan vanaf 12 jaar. Jeugdleden kunnen alle activiteiten deelnemen, behalve stemmen en in het bestuur gekozen worden. Op de 16e verjaardag gaat automatisch het volledige lidmaatschap in. Voor alle leden is het huishoudelijk reglement van toepassing. Het privacyreglement is te vinden onder de pagina Vogelwerkgroep Amsterdam.

Lid worden gaat in twee stappen:

  1. Je meldt je bij secretariaat@vogelsamsterdam.nl door je volledige naam, postadres en telefoonnummer door te geven. Nog geen 16 jaar? Geef dan ook je geboortedatum door. Je ontvangt 4 x per jaar digitaal ons blad De Gierzwaluw. Jaarlijks word je uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering. Per e-mail ontvang je onze digitale nieuwsbrief.
  2. Je maakt de contributie over op rekeningnummer NL 60 INGB 0005 0604 00 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam, onder vermelding van ‘nieuw lid’.

Voor alle leden bedraagt de contributie € 17,50 per jaar; voor leden met een Stadspas is deze € 15,00 per jaar. Als ook een huisgenoot lid wordt, betaalt deze € 4,50 en wordt de contributie samen € 22,00.

Klik hier voor de folder van de Vogelwerkgroep Amsterdam