Vogelwerkgroep Amsterdam

De Vogelwerkgroep Amsterdam houdt zich al tientallen jaren bezig met allerlei activiteiten op vogelgebied. In de regio Amsterdam zijn ruim 300 soorten vogels gesignaleerd. Ook de vogeltrek is binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam te zien. Sommige vogelsoorten zijn de laatste jaren de stad binnengetrokken:

Gierzwaluw – Roely Bos

Futen broeden in de grachten en in de meeste parken vindt u Halsbandparkieten. Het ongewoon makke gedrag van de Blauwe Reiger in Amsterdam is internationaal vermaard. De Sperwer wordt steeds meer broedvogel van de stad. Een belangrijke stedelijke zomergast is de Gierzwaluw. Wij kozen deze vogelsoort als symbool voor de Vogelwerkgroep Amsterdam.

Wat doet de Vogelwerkgroep Amsterdam?

De Vogelwerkgroep Amsterdam is een vereniging die zich onder andere ten doel stelt de kennis over de Amsterdamse vogelwereld te vergroten. Hiertoe organiseren leden van de vogelwerkgroep verschillende activiteiten:

 • Excursies voor leden naar vogelrijke gebieden in de regio en naar andere interessante vogelgebieden in Nederland en jaarlijks een Big Day
 • Lezingen en bijeenkomsten om leden en andere geïnteresseerden te informeren over vogelonderzoek en vogels in binnen- en buitenland
 • Cursussen zoals Vogels Herkennen en Inventarisatie
 • Bescherming van bedreigde gebieden en vogelsoorten en informatie verschaffen aan derden, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen of bomenkap
 • Veldwerk: het verzamelen van ornithologische gegevens door inventarisaties, al of niet ten behoeve van onderzoek en/of vogelbescherming. Het registreren van de jaarlijkse voorjaarsfenologie valt hier ook onder.
 • Historisch archief met informatie over vogels in Amsterdam sinds de 19e eeuw en een fotoarchief
 • Verenigingsblad De Gierzwaluw

Andere links:

 • De statuten van de VWGA
 • De kaart (en grenzen) van het werkgebied
 • De procedure voor het aanmelden van ereleden
 • De folder van de VWGA