Vogelexcursie Hoge Dijk en Klarenbeek | Verslag

In Amsterdam Zuidoost, langs de Abcouderstraatweg, ligt een klein natuurgebiedje met de naam Klarenbeek, beheerd door vrijwilligers van natuurvereniging De Ruige Hof. Hier, en in het aangrenzende recreatiegebied De Hoge Dijk, was op woensdag 9 juni een vogelwandelroute voor duo’s uitgezet door de VWGA. Het was een heerlijke, zonnige dag en onder de vogelaars waren twee vrijwilligers van De Ruige Hof, die zowel het gebied als de voorkomende avifauna uitstekend kenden.

Op Klarenbeek werden al snel tjiftjaf, zwartkop, tuinfluiter en koekoek gespot, terwijl de duo’s die eerst door De Hoge Dijk liepen aalscholver, boerenzwaluw, krakeend, waterhoen en buizerd konden bijschrijven. Klarenbeek heeft een mooie strook bloemrijk hooiland, waar o.a. kale jonker en Spaanse ruiter groeien. Op een aantal kale jonkers werden putters gesignaleerd (niet voor niets ook “distelvink” genoemd), terwijl het groepje in De Hoge Dijk Cetti’s zanger, kleine karekiet, rietzanger en rietgors kon afstrepen. In het bos langs de grens met Abcoude werd door de deelnemers die eerst door De Hoge Dijk waren gelopen de grauwe vliegenvanger gezien, maar zij misten de grasmus, die de andere groep juist goed had kunnen waarnemen langs de spoorbaan.

Beide groepen kwamen elkaar als bij afspraak op een (niet nader te noemen) plek in het bos tegen. Waarom juist hier? Het antwoord luidt: HAVIK. En niet zomaar één havik, maar een echte havikshorst met een jong op de rand van het nest (waarneming op gepaste afstand natuurlijk, om de vogels niet te verstoren!).  Dit was het onbetwiste hoogtepunt van de dag. Na afloop kon er in de tuin van De Ruige Hof uitgerust en nagepraat worden over al dit natuurschoon in de periferie van Amsterdam. Voor vele VWGA-leden een echte eyeopener!

Verslag door Wilfred Vrijstein

Aalscholver
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Boomkruiper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Buizerd
Cetti’s zanger
Ekster
Fitis
Fuut
Gaai
Gierzwaluw
Grasmus
Grauwe vliegenvanger
Groenling
Grote bonte specht
Grote zilverreiger
Halsbandparkiet
Havik (en jong op het nest!) 
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Kauw
Kleine karekiet
Kleine mantelmeeuw
Koekoek
Koolmees 
Krakeend
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Nijlgans
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Scholekster
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Visdief
Waterhoen
Wilde eend
Winterkoning
Witte kwikstaart 
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte kraai
Zwartkop

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.