Verslag woensdagexcursie De Bretten 13 apr 2022

Verslag woensdagexcursie Bretten 13 april 2022 
Een ochtend met goed weer om in groepjes wandelend of fietsend de Bretten te verkennen. Jip meldde namens zijn groepje de volgende waarnemingen: 

 

Cetti-zanger
Tjiftjaf (vele)
Koolmees
Pimpelmees
Roodborst
Winterkoning
Wilde Eend
Kuifeend
Krakeend (3 overvliegend)
Grauwe Gans
Nijlgans (gehoord)
Knobbelzwaan
Fitis (vele) (mijn eerste dit jaar)
Houtduif
Zwartkop (nog veel meer dan de fitis en tjif)
Merel
Zanglijster
Rietzanger (2 en nog heel zachtjes zingend)
Buizerd (gehoord en 3 hoog in de lucht, één dichterbij
Torenvalk
Grote Bonte Specht (hard kloppend en gezien)
Zwarte Kraai
Ekster
Kauw
Gaai [Uit Nederland ;-)]
Halsbandparkiet
Fazant
Daarnaast zagen andere groepjes onder andere nog een ooievaar, een koperwiek, vink en staartmees en verschillende soorten watervogels zoals meerkoet, wilde eend en Canadese gans. Enkele geluksvogels hebben tussen het riet de blauwborst gespot. Ook bij het terugfietsen naar huis werden nog verschillende vogels gezien. Al met al rijke vogelochtend! 
Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.