Verslag woensdagexcursie 13 maart 2024

Weer waren er ongeveer 20 belangstellenden voor deze excursie naar Polder Meerzicht in het Amsterdamse Bos, georganiseerd door Inge Meelis.
Het was droog weer, beetje grijs. En in groepjes van 5-6 personen gingen we op pad.
Dit keer een nieuw gebied in de ‘woensdagvogelexcursie’.
De route voerde door een groot weilandengebied, vaak omringd door knotwilgen of grotere hoge bomen en was vlakbij de Boerderij Meerzicht in een leuke bosschage met slootjes.
In mijn groepje liep Bastiaan mee die dit gebied als BMP telgebied heeft en dus voorbereid was op waar wat eventueel zeker te zien/horen zou zijn.
Bastiaan vertelde ons dat in het weilandengebied met sloten net een grote ingreep gedaan was ten behoeve van de vogelstand: alle sloten waren goed uitgebaggerd en er waren verlandingsplekken gecreëerd (nu nog zwarte stroken) waar vogels makkelijk bij het water kunnen komen.

Enkele pareltjes:
Goed kunnen zien: vuurgoudhaan en goudhaantje, grote bonte specht en een zanglijster. Drie roofvogels in de lucht: buizerd, torenvalk en een sperwer.
En de eerste kieviten zijn (eindelijk weer) gearriveerd.
We zagen een vuurgoudhaantje met bloesem in zijn bek die een nest aan het bouwen is.
Op de terugweg stonden 2 grote witte ooievaars in het drassige gebied naast onze ‘looproute’.
Ons groepje zag al 47 soorten!  De totale lijst van deze excursie zal vast iets langer zijn.

Het was weer een geslaagde woensdagexcursie van de VWGA!
Marij Veugelers

Aalscholver
Bergeend
Blauwe Reiger
Boomklever
Boomkruiper
Buizerd
Cetti’s zanger
Dodaars
Ekster
Fazant
Fuut
Gaai
Goudhaan
Grauwe Gans
Groene Specht (gehoord)
Grote bonte specht
Grote Canadese gans
Halsbandparkiet
Heggenmus
Houtduif
Kauw
Kievit
Kleine mantelmeeuw
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Koolmees
Kraai
Krakeend
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Pimpelmees
Putter
Roodborst
Soepeend
Sperwer
Spreeuw
Staartmees (gehoord)
Tjiftjaf
Torenvalk
Tortelduif
Vink
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Wilde eend
Winterkoning
Zanglijster

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.