Verslag woensdagexcursie 12 april 2023

Het gebied De Bretten is een strook natuur ten westen van Sloterdijk. Ruim 20 deelnemers stonden om 10 uur klaar om met de fiets of lopend het gebied in te trekken. En niet zonder resultaat. De zwartkop, fitis en ook de snor waren duidelijk aanwezig. Niet alle groepjes zagen natuurlijk hetzelfde, maar in totaal werden meer dan 40 soorten gespot.

Grote Alexanderparkiet, baltsend paar buizerden en baltsend paar sperwers heel dichtbij…, bergeend, blauwborst bij het speeltuintje, blauwe reiger, boomkruiper, dodaars, fazant, fitis, fuut, gaai, grauwe gans, groene specht, groenling, prachtig mannetje goudvink vlakbij, grote bonte specht, halsbandparkiet, heggenmus, holenduif, houtduif, huismus, kauw, kievit, kleine mantelmeeuwen, koolmees, krakeend, kuifeend, merel, nijlgans, ooievaars op nest met paring en in het gras jagend en nestmateriaal aanslepend, pimpelmees, putter, rietgors, rietzanger, roodborst, snor, sprinkhaanzanger, staartmees, tafeleend, tjiftjaf, tureluur, turkse tortel, vink, wilde eend, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop.

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.