Verslag van een wandeling door Waterland | Frans van der Feen

Het havenrak van Broek-in-Waterland

Voorjaarswandeling in Varkensland
Tekst en foto’s Frans van der Feen

Het artikel in De Gierzwaluw van juli 2023 lokte ons ertoe om een wandeling te gaan maken rond Varkensland. We moesten zorgen dat we er voor 15 maart waren, want vanaf die dag zijn sommige wandelpaden gesloten in verband met het broedseizoen.

Op een prachtige voorjaarsdag, maandag 4 maart, met drie bussen vanuit Geuzenveld naar Broek in Waterland. Daar begonnen we onze wandeling, langs de Broekervaart naar Het Schouw. Even nog achterom kijken naar de mooie huizen rond het Havenrak. Vervolgens een leuk traject langs mooie huizen aan de ene kant (waar de Huismussen zich lieten horen) en aan de andere zijde schitterende woonboten, met allemaal een eigen pontje.

Boven de Woudweren spreeuwenwolken, waarvan de vogels dan weer rustten in de bomen langs de vaart. Op palen in het water droogden Aalscholvers hun veren. Aan het eind in een opengegraven veldje een eerste Kievit en Scholekster. De brug over en langs de N235 lopend doorkruisten we een nieuwbouwwijkje. Verderop wandelden we het langgerekte Watergang in. Wat een fotogeniek dorpje, versierd met Narcissen. Hier miegelde het van de Huismussen.

In een parkje in het zonnetje dronken we onze meegebrachte koffie. Daar zagen we zwermen Smienten en Plevieren (met onze verrekijker konden we ze niet determineren) in de lucht. Opgejaagd door Buizerds? Jammer dat we aan het eind weer terug moesten langs de N235, waar ongelooflijk veel streekbussen rijden, o.a. richting Purmerend. Hier liepen we langs Groot hoefblad.

In Ilpendam ging de route langs de Purmerringvaart. Daar veel fietsers en enkele wandelaars. Voor de rest kwamen we geen mens tegen op onze tocht. Bij het bruggetje gezeten op de bak met strooizand ons brood gegeten, waarna we de Overlekergouw opgingen. In de bermen veel bloeiend Speenkruid. In een wei liepen twee mensen met een metaaldetector. Ja, je weet het maar nooit…

Hadden we al enorme hoeveelheden Grauwe Ganzen gezien, voor Overleek was een veld vol met Kolganzen. Voor De Leek konden we een paadje nemen door de drassige weilanden naar de grasdijk om de Noordmeer. Over het dijkje liepen we eerst westwaarts en later met een boog terug richting Broek in Waterland. Hondsdraf zorgde hier voor de kleur. Hier Brandganzen, een vlucht Kieviten. Telkens was de lucht vervuld van overvliegende ganzen. Enkele Graspiepers zagen we wegschieten. Zo bereikten we Broek in Waterland weer met zijn prachtig geschilderde huizen. Hier en daar staat de Magnolia al in bloei.

Zelfs zonder de totale lijst van waarnemingen was het al een prachtige rondgang: Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Smient, Krakeend, Kuifeend, Wilde Eend, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Turkse Tortel, Graspieper, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Pimpelmees, Koolmees, Ekster, Zwarte Kraai, Kauw, Spreeuw, Huismus, Halsbandparkiet, Nijlgans en ook nog een haas.

Noot: Frans en Loes hebben een pittige wandeling van 16 km gemaakt, die je zelf naar believen in kunt korten. Gewoon een rondje om het Noordmeer is ook al mooi. Ook kun je ervoor kiezen om van het stuk van Het Schouw naar Ilpendam aan de westkant van het kanaal te lopen, dan loop je niet langs de weg. Je bent dan wel afhankelijk van pontjes.


kaart: Henk Leenaers

Dit bericht is geplaatst in verslagen, wetenswaardig. Bookmark de permalink.