Verslag van een twitch-excursie – 24 sept 2016

rosse-waaierstaart-tohar-tal

Rosse Waaierstaart – Foto Tohar Tal

Voor de verrassings/twitch excursie verzamelden zich om 7.00 twaalf deelnemers. Zij waren van tevoren geïnformeerd dat de tocht naar de Maasvlakte 2 zou gaan. Want daar kon zich nog best de rosse waaierstaart ophouden die daar al een paar dagen zat. En dat is geen dwaalgast die je iedere dag tegenkomt.

Dus dat was ons eerste doel en rond 8.30 kwamen we aan bij de plaats waar het beestje zich ophield, achter een hek en naast en op een betonnen muurtje. En daar zat ie ook, niet erg fris en fruitig, maar mooi te zien. Hij foerageerde ook wat heel dichtbij . Later op de zaterdag bleek dat ie inderdaad snel in gezondheid achteruit ging en vanaf zondag is ie niet meer gezien, waarschijnlijk overleden. Jammer, maar toch fijn dat wij hem nog in levende lijve hebben mogen aanschouwen.

In die omgeving veel vliegende kleine vogeltjes oa boomleeuweriken, kneuen, putters, piepers ed

Daarna hebben we de slufter  en ook de strandzijde afgespeurd naar de mogelijke steppenkiek, maar die hebben we niet gevonden (niemand trouwens die dag). Wel waren de paaltjes in de slufter bezet met buizerds, haviken en torenvalken. Aan de zeezijde vonden we nog twee grote sterns.

In het Luzerneveld zochten we naar een gemelde bladkoning. Die hoorden we niet, maar wel een aantal roepende en vliegende patrijzen en een paapje.  En boven ons zagen we mooi een smelleken overvliegen. Onze (zeker Walter’s) hoop op een gemelde ijsgors en morinelplevier bleek ijdel.

Doorgereden naar het einde van de Maasvlakte waar sommigen wel de bladkoning hoorden en een gekraagde roodstaart, fitis, goudhaantje en tapuit te zien waren.

Het gebiedje rond de windmolens hebben we nog afgezocht maar rond het middaguur was daar heel weinig activiteit hoewel een slechtvalk altijd leuk is. We besloten nog een poging te wagen bij de bladkoning op het Luzerneveld en nu werd er luid en meermaals geroepen.

We hadden nog helemaal geen steltjes gezien en waren dus blij dat langs de ventweg naar de slufter en wat wulpen, rosse grutto’s en 4 (donkere middelgrote ???? ) en veel scholeksters te zien waren, benevens bruine kiekendieven en een paar rotganzen.

Langs het Voornse-meer zochten we nog naar een kleine en ook grote zilverreiger, die ver weg naast een groepje kieviten inderdaad waren te zien. En toen iedereen de hoop op de zeekoet al had opgegeven vond Mieke die toch nog!

Twee auto’s vonden het toen nog de moeite waard om een detour te maken langs de marmereend bij Tilburg. De derde auto nam de directe route naar huis.

De marmereend liet zich in de ondergaande zon prachtig bekijken (maar of het een wilde is…..????). Tijdens ons bezoek kon je hem tot op 10 meter benaderen, of liever gezegd benaderde hij ons tot op 10 meter. Maar prachtig beestje.

Het was een heerlijke  zonnige dag, veel afwisseling en een aantal mooie soorten! En heel gezellig vond ik het.

Dank Jan!!!!!  En Tohar voor soortenlijst

Erik.

Fotolink Tohar
Fotolink Gerda

 

Soortenlijst

 1. Aalscholver
 2. Blauwe reiger
 3. Grote zilverreiger
 4. Kleine zilverreiger
 5. Knobbelzwaan
 6. Bergeend
 7. Wilde eend
 8. Krakeend
 9. Zeekoet
 10. Rotgans
 11. Bruine kiekendief
 12. Havik
 13. Sperwer
 14. Buizerd
 15. Slechtvalk
 16. Smelleken
 17. Torenvalk
 18. Patrijs
 19. Meerkoet
 20. Scholekster
 21. Kievit
 22. Kanoet
 23. Wulp
 24. Rosse grotto
 25. Watersnip
 26. Strandloper spec.
 27. Kokmeeuw
 28. Zilvermeeuw
 29. Grote mantelmeeuw
 30. Kleine mantelmeeuw
 31. Stormmeeuw
 32. Grote stern
 33. Houtduif
 34. Boomleeuwerik
 35. Boerenzwaluw
 36. Graspieper
 37. Witte kwikstaart
 38. Heggenmus
 39. Tuinfluiter
 40. Zwartkop
 41. Fitis
 42. Tjiftjaf
 43. Bladkoning !!!
 44. Goudaan
 45. Vuurgoudhaan
 46. Paapje
 47. Tapuit
 48. Gekraagde roodstaart
 49. Merel
 50. Zanglijster
 51. Koolmees
 52. Rietgors
 53. Vink
 54. Putter
 55. Groenling
 56. Kneu
 57. Spreeuw
 58. Ekster
 59. Gaai
 60. Zwarte kraai
 61. Kauw
 62. Rosse waaierstaart!!!
 63. Ooievaar
 64. Marmereend
 65. Gele kwikstaart
 66. Staartmees
 67. Grote canadese gans

 

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.