Verslag van een Postcode Ommetje (16 juli 2020)

Op donderdagochtend 16 juli 2020 hebben Ineke, Syta, Marion en Anne een postcode-rondje gelopen bij het oude dorp Sloten. Het verslag en de foto’s zijn gemaakt door Anne Nicolai.

Natuurpark Vrije Geer.

We begonnen onze wandeling in het Natuurpark de Vrije Geer. Deze groene oase bestaat grotendeels uit een oud veenweidegebied, met enkele oude waterlopen (foto 1). Het grondwaterpeil ligt erg hoog, waardoor het land vochtig blijft. De kwaliteit van het water is bijzonder goed (veel watervlooien en schooltjes vis waarneembaar). Het ZW deel is begroeid met laag en middelhoog struikgewas. Het staat er vol met inheemse bloeiende en besdragende bomen (o.a. Gelderse Roos, Meidoorn). Kortom, een voor insecten en vogels heel aantrekkelijk gebied.

Het had overigens maar weinig gescheeld of dit gebied was in de jaren 90 opgeslokt door het “bouwbeest“ van Amsterdam. Door collectief verzet van dorpsbewoners en een daarna gehouden referendum is het behouden gebleven en omgetoverd tot een fraai stuk natuur. Van dit verzet en referendum is er recent een film uitgebracht die te bewonderen is op de website van “het Geheugen van West”.

Het onderhoud van het natuurpark ligt in de handen van een grote groep betrokken vrijwilligers i.s.m. groenbeheer van Stadsdeel Nieuw-West.

Gezien / gehoord in Natuurpark Vrije Geer:

Scholekster, Krakeend, Ooievaar, Grauwe Gans (met nog een pul), Blauwe Reiger, Meerkoet met jong, Aalscholver (adult en jong), een gezin Kleine Karekiet, Zanglijster, Merel, Houtduif, Gierzwaluw.

De Slenk

Vanuit het natuurpark Vrije Geer hebben we een kort uitstapje gemaakt naar de Slenk.
Dit langwerpig gebiedje ligt aan de NW-zijde van de Vrije Geer langs de Slotervaart. De harde kades van de vaart zijn op een aantal plaatsen doorgebroken en vormen nu natuurvriendelijke oevers. De gehele strook is ingezaaid met inheemse kruiden, welke momenteel uitbundig bloeien. Het gebied is dan ook een paradijsje voor allerlei insecten. Tussen de Vrije Geer en de Slenk zijn droge en natte eco-tunneltjes aangelegd, zodat er migratie plaats kan vinden. 

Volkstuinpark Eigen Hof

Tot slot hebben we een wandeling gemaakt in de Eigen Hof. Dit tuinpark ligt aan de ZO-zijde van het dorp Sloten en is een van de oudste parken van A’dam (83 jaar). De leeftijd is goed af te lezen aan de veelal oude en hoge begroeiing. Heel indrukwekkend zijn de moeras-cypressen, die op de oorspronkelijke veengrond zijn uitgegroeid tot echte woudreuzen. We hebben wat uitgebreider “stil gestaan” bij de grote waterberging tussen Eigen Hof en het sportcomplex (zie foto 2) en de Heemtuin (foto 3). Het laatste gebiedje is heel bijzonder, omdat er diverse biotopen (van nat naar droog) zijn aangelegd en er een grote variatie aan planten is ontstaan. Hier is de IJsvogel regelmatig gespot.

Het gehele park wordt ecologisch beheerd en Eigen Hof heeft het keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Door zijn gevarieerde begroeiing is het heel aantrekkelijk voor vogels en tijdens onze wandeling was het gekwetter soms zo intensief, dat het moeilijk was om vast te stellen “wat waar zat”.
De zuidzijde van Eigen Hof grenst aan de Ringvaartdijk. Dit gebied is enkele jaren geleden opnieuw ingericht als ecologische zone met verbinding naar het Amsterdamse Bos.

En hiermee is de “cirkel rond”, want de Slenk, de Vrije Geer en de volkstuinparken bij Sloten vormen een onderdeel van de Groene As tussen Spaarnwoude en het A’damse Bos.

Gezien / gehoord volkstuinpark Eigen Hof:

Roodborst, Winterkoning, Grote Bonte Specht, Zanglijster, Tjiftjaf, Zwartkop, Houtduif, Vink.

Aan te bevelen !

Dit bericht is geplaatst in verslagen, wetenswaardig. Bookmark de permalink.