Verslag van de woensdagexcursie van 9 maart 2022

De woensdagexcursie van 9 maart naar de zonovergoten Lutkemeerpolder leverde nog geen blauwborst op maar wel een indrukwekkende lijst met andere waarnemingen. Zo’n 30 deelnemers in kleine groepjes zagen o.a.:

Aalscholver
Buizerd
Ekster
Fazant
Fuut
Grauwe gans
Groenling
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Merel
Pimpelmees
Rietgors
Roodborst
Tafeleend met baltsroep
Tjiftjaf
Torenvalk
Waterhoen
Blauwe reiger
Cetti’s zanger
Dodaars
Gaai (die Buizerd imiteerde)
Grote bonte specht
Houtduif
Kievit
Kleine plevier
Kokmeeuw
Koperwiek
Nijlgans
Ooievaars
Putter
Roodborsttapuit
Sijs
Sperwer
Twee hazen 
Vink
Waterral (gehoord)
Wilde eend
Winterkoning
Zilvermeeuw
Zwarte kraai

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.