Verslag van de verrassingsexcursie naar Zeeland op 13 februari 2016

flamingo'sWaterkoud, maar droog was het toen een zeer diverse groep vogelaars zich om 7.30 verzamelde op het IJsbaanpad. Met 19 mensen en 5 auto’s ging de verrassingstocht naar Zeeland. Bij de verrassingstochten ligt er enige nadruk op twitchen (= het verzamelen van zoveel mogelijk, liefst ook wat bijzondere soorten). Dus een iets andere tak van vogelsport dan relaxed wandelen door het bos, maar ook leuk en spannend.

Martijn Voorvelt hadden we als expert kunnen strikken, happy us! Erik was grotendeels verantwoordelijk voor de praktische organisatie en routing.

Er was één auto volgeladen met 5 man (letterlijk) waarin de range liep van zeer onervaren vogelaar tot enigszins ervaren vogelaar, dus dat maakte de totale range aan voorkennis nog groter dan normaal en zij hebben het op deze verrassingsexcursie vast nog lastiger gehad dan normaal om alles bij te benen. Hopelijk is ieder voldoende aan zijn trekken gekomen.

Op weg naar Zeeland, dwars door berijpte velden en een prachtige zon daarop legden we als eerste aan bij de Starrevaart bij Leiden. Belangrijkste doel: de zwarte ibissen die daar veelal overnachten, en die zaten er inderdaad ver weg op een paar paaltjes. Maar ook troffen we daar een pijlstaart, vloog er een lepelaar over en waren er vele soorten eenden en ganzen. Een mooie start.

Verder naar Stellendam aan het Haringvliet. Het was koud op de havendijk en wat er te zien was zat erg ver weg. Maar de kluten, bonte strandlopers, tureluren, wulpen, kemphanen en een enkele zilverplevier waren door de scoop goed te zien. En een grote zaagbek in het meertje ernaast.

Bij Ouddorp waren in een grote groep goudplevieren de dag ervoor een aziaat en een morinelplevier gespot, dus gingen we daar natuurlijk ook kijken. Maar helaas niets te vinden (en niemand heeft er die dag iets gevonden, ondanks dat er vele vogelaarsgroepen te zien waren). Wel een kleine strandloper, naast natuurlijk veel goudplevieren en een paar kneutjes.

Onze volgende stop was de Brouwersdam, allereerst op zoek naar de zwarte zeekoet. Die troffen we er niet (maar we hadden een herkansing ingebouwd!). Maar wel zagen we verder weg maar ook dichterbij de zwarte zee-eend (m), middelste zaagbekken, roodhalsduikers, brilduikers, meeuwen en natuurlijk grijze en gewone zeehonden. En een eidereend toonde zich prachtig.

Naspeuringen aan de Grevelingen-kant van de dam leverde geen gehoopte duikers op.

We besloten om via Burghaamstede en Neeltje Jans daarna toch ook maar via de witkopgors te rijden, een hartenwensje van een aantal deelnemers.

Bij de Koudekerkse Inlaag bij Burghaamstede konden we eerst een klein glimpje opvangen van een ver weg in een slootje foeragerende kleine zilverreiger, waar we ingehouden blij van werden. Maar echt blij werden we toen we even later een tweede exemplaar heel dicht bij tijdens zijn visvangst konden aanschouwen en zijn gele poten zagen (altijd prachtig!) De daar in de buurt gesignaleerde patrijzen bleven voor ons onzichtbaar.

En route naar Neeltje Jans , de vluchthaven, want daar hadden we een tweede kans op een zwarte zeekoet. En natuurlijk ging dat als volgt: reeds aanwezige vogelaars meldden bij onze aankomst dat hij net was gezien, maar nu even uit beeld!! Het miezerde en was koud, maar we bleven, want hij kon toch niet ineens zijn verdwenen… En ons volhouden werd beloond: op enige afstand: een duikende zwarte zeekoet (in de winter nogal wit). De auto met Niels en zijn 4 vrienden ging hier huiswaarts.

We besloten vandaar naar de witkopgors boven Goes te gaan, maar onderweg legden we nog even aan bij het Veerse meer. Daar waren twee ijsduikers gemeld, en die waren er ook, zij het op scoop afstand en ook geoorde futen en kuifduikers. Stephan met zijn passagiers ging hier terug.

Het werd ook al wat later, dus spoedden we ons met de 10 resterende excursiegangers naar de witkopgors, want een lifer konden we Martijn en Guido natuurlijk niet onthouden. Het was er winderig, miezerig bij Wilhelminadorp, maar zij liet zich zien. Een paartje roodborsttapuiten zorgde nog voor wat verwarring. Lang bleven we er niet, want we wilden het toetje, de flamingo’s, niet laten schieten.

Weer veel van de indrukwekkende Zeeuwse bruggen passerend en weer veel water passerend kwamen we aan in Battenburg, waar flamingo’s altijd staan in de Grevelingen. Maar vlak voordat we het nietige dorpje binnenreden zagen we een grote groep vogelaars in een terreintje bij een gigantisch huis rondstruinen. Naar bleek op zoek naar de Europese kanarie. Een leuk extraatje dat we na intensief speuren ook te zien kregen, meer dan één en mooi op kleur!

En ook de flamingo’s ( de groep bestaat uit de 1) roseus onze flamingo met een klein zwart puntje op zijn snavel, 2) de Chileense flamingo, iets rozer en meer zwart op de snavel een exoot en 3) de Caraïbische flamingo, ook een exoot en komt zo in zijn geheel uit een potje oranje verf) stonden op ons te wachten.

Een prachtige groep van een kleine 50 vogels. Een exotisch panorama in een nog steeds koude bries, maar wel weer even droog.

Bij het haventje stonden de tureluurs, zilverplevieren, een eenzame bontbekplevier en bonte strandlopers ons uit te wuiven na een heerlijke dag Zeeland!

Zeker tijdens de plensbuien op zondag besefte ik dat we ontzettend mazzel hadden gehad met het weer. Dat heeft gemaakt dat we met 84 soorten (waaronder 6 rode waarnemingssoorten) met 1 lifer voor Martijn en voor Tohar , 4 voor Mieke en Guido, met ???? lifers voor Niels en de anderen….. een zeer vruchtbare excursie hadden. De totale soortenlijst is bijgevoegd.

Martijn dank voor je deskundigheid en geïnvesteerde tijd en alle anderen voor hun gezelligheid!

Er zijn door Erik en Tohar foto’s gemaakt, die kun je zien door op onderstaande links te klikken, kun je nog nagenieten of zien wat je hebt gemist. Natuurlijk beetje zelfde foto’s want we zaten naast elkaar in de auto en we deden dezelfde excursie J J dubbel genieten!

https://www.flickr.com/photos/erik_holscher/albums Erik

https://www.flickr.com/photos/135764186@N07/albums Tohar

 

Soortenlijst excursie VWGA 13 feb 2016

Roodkeelduiker
IJsduiker (2)
Fuut
Geoorde Fuut
Kuifduiker
Aalscholver
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Lepelaar
Zwarte Ibis (3)
Flamingo
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Rotgans
Brandgans
Bergeend
Smient
Wilde Eend
Krakeend
Pijlstaart
Slobeend
Wintertaling
Tafeleend
Kuifeend
Eider
Zwarte Zee-eend
Brilduiker
Nonnetje
Middelste Zaagbek
Grote Zaagbek
Sperwer (1 vliegend vanuit auto)
Buizerd
Torenvalk
Blauwe kiekendief (v)
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Goudplevier
Zilverplevier
Bontbekplevier
Kievit
Steenloper
Paarse strandloper
Bonte Strandloper
Kleine Strandloper
Kemphaan
Wulp
Grutto
Tureluur
Watersnip
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Zwarte Zeekoet
Houtduif
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Waterpieper
Graspieper
Winterkoning
Heggemus
Roodborsttapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Huismus
Vink
Europese Kanarie
Sijs
Putter
Kneu
Witkopgors
Holenduif
Totaal 84

(rood is bijzonder op waarnemingen.nl)

???Roek

exoot
(Chileense Flamingo)
(Caribische Flamingo)
(Stads/postduif)
(Fazant)
(Nijlgans)

Gewone zeehond en grijze zeehond

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.