Verslag van de Jeugdvogelexcursie op 2 juni

 

Vandaag gingen we naar het landje van Gruijters bij Spaarndam. Bastiaan kwam met Florian en Saadiq. Marsha was ziek dus zij en Djéco kwamen niet mee. Marijke reed mee met de 2wheels die Maaike gehuurd had. Boris was helaas ook ziek, maar Marie ging mee en zij maakte een paar foto’s door de telescoop van Marijke. Nienke en Wiegert kwamen heel dapper het hele eind op de fiets!

Saadiq zag al meteen een lepelaar overvliegen en maakte ons er attent op. Op het water zagen we een paar bergeenden en twee prachtige kluten. Een moeder wilde eend met een sliert pubers achter zich aan en een andere met veel kleinere pulletjes. Verder een jonge nog niet helemaal uitgekleurde grote Canadeese gans en een nijlgans. Verderop zwom een krakeend en er scharrelde een tureluur langs de waterkant. Op een eilandje zaten kokmeeuwen met een groot bruin donsjong en visdiefjes.

Aan de andere kant van de weg stonden bosjes waar pimpelmezen en tjiftafjes rupsen zaten te vangen om die daarna aan hun jongen te voeren. We hoorden een grasmus, een zanglijster en een zwartkop. Boven ons zeilden twee buizerds rond. Toen zag Florian een koekoek en die zagen we nog drie keer. Eerst mooi bovenin een boom zittend en toen vloog hij al roepend vlakbij over en daarna zagen we hem verder wegvliegen.

Dit is de hele lijst van 39 soorten met dank aan Nienke voor het noteren:

lepelaar
bergeend
wilde eend
kluut
kokmeeuw
visdief
houtduif
kauw
blauwe reiger
boerenzwaluw
kuifeend
krakeend
spreeuw
meerkoet
zwarte kraai
buizerd
nijlgans
tureluur
waterhoen
witte kwikstaart
knobbelzwaan
koolmees
grote Canadeese gans
veldleeuwerik
kleine mantelmeeuw
scholekster
putter
pimpelmees
tjiftjaf
koekoek
zwartkop
zanglijster
grasmus
fuut
ekster
grote bonte specht
zilvermeeuw
huismus
gierzwaluw

Dit bericht is geplaatst in diversen, jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.