verslag van de jeugdexcursie van 12 juni 2022

Dodaars in zomerkleed

Verslag Jeugdvogelexcursie 12 juni 2022

Met drie kinderen, elk met een ouder, startten we vandaag bij de parkeerplaats bij het Schinkelbos. We vertrokken wat later, om 10 uur, omdat we roofvogels wilden spotten en dan is het fijn als er thermiek is. Het was lekker zonnig weer dus de eerste vogel die we zagen zweven in de opstijgende lucht was een hele lichte buizerd met een witte stuit. Tijdens de hele excursie zagen we steeds een of twee buizerds in de lucht. In totaal zeker vier verschillende. Er zitten twee nesten in dit gebied dus dat zou goed kunnen kloppen.

De kleine bruine vogeltjes waren moeilijk te determineren, maar zodra ze hun snaveltjes open deden hoorden we de tjiftjaf zijn eigen naam roepen en de fitis zijn melancholieke aflopende liedje fluiten.

juveniele Blauwborst

Ook luide roep van de zanglijster klonk regelmatig. Zodra we op een wat meer open gebied kwamen zagen we al snel een prachtige blauwborst, en nog een. Ze zaten elkaar achterna. Opeens zagen we een heel gespikkeld exemplaar. Dat bleek later toen we het opzochten een juveniele blauwborst te zijn, zie plaatje.

Verderop was een meertje waar een paartje kuifeenden dobberde en ook een dodaars, mooi in zomerkleed.

 

 

Dit is de lijst van vogels die we zagen:

Buizerd
Houtduif
Merel
Zanglijster
Tjiftjaf
Fitis
Zwartkop
Blauwborst
Kleine Karekiet
Kneu
Groenling
Putter
Winterkoning
Roodborst
Zilvermeeuw
Grote Bonte Specht
Koolmees
Witte Kwikstaart
Staartmees
Rietgors
Meerkoet
Grauwe gans
Zwarte Kraai
Kuifeend
Dodaars
Aalscholver
Blauwe reiger
Ekster
Kauw

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.