Waterland op 3 maart 2013 | verslag jeugdexcursie

Geen grutto’s,  wel buitelende kieviten …

Zondag 3 maart gingen Jip Binsbergen en ondergetekende, Annelies de Kleyn, met negen jonge vogelaars op stap. Sommigen van hen behoren zo langzamerhand tot de trouwe en fanatieke kern; anderen kwamen voor het eerst.

Met August, Bobbie, Tijn, Jet, Jan, Daan, Mats, Floris en Mathijs wilden we de eerste grutto’s in Waterland gaan begroeten, maar die lieten ons in de steek. Terwijl er op het landje van boer Geijsel ten zuiden van Amsterdam al een flinke groep verblijft, bleken de Waterlandse grutto’s nog niet te zijn teruggekeerd uit Afrika.

Maar andere vogels maakten dat goed. Bij het beginpunt van de excursie liet een grote zilverreiger zich bewonderen. In de polder IJdoorn zagen we verschillende soorten eenden en ganzen en een grote groep meerkoeten. We keken naar het verschil tussen een mannetje en vrouwtje bergeend in het Kinselplasje en probeerden het verschil in gakken van overvliegende brandganzen,  grauwe ganzen en kolganzen uit elkaar te houden. Een vrouwtje torenvalk was boven de dijk aan het bidden.

Onderweg naar de Kinseldam genoten we van futen die de lente al in hun kop hadden: met sierlijke bewegingen van hals en kop lieten ze elkaar weten dat ze voor elkaar gekozen hadden en maakten ze elkaar het hof. Een soort zwemmend dansen. Baltsen noemen we het als vogels elkaar aan het versieren zijn, maar dat weten de meesten van jullie wel.

Sommige kokmeeuwen waren al in zomerkleed.

Tussen de vele kuifeenden, smienten, krakeenden en bergeenden ontdekten we een paar tafeleenden. En op de Kinseldam zaten o.a. scholeksters en kieviten, allebei zwart met wit, maar toch heel verschillend. August was weer handig in het vinden van vogels in de telescoop, en liet ze aan zijn zusje Bobbie en de anderen zien.

Tot slot pendelde de moeder van Tijn en Jet ons naar een mooi plekje aan de Nieuwe Gouw, waar we van heel dichtbij weer eens konden zien hoe mooi smienten toch zijn en konden horen wat een grappige fluitgeluiden ze maken. En daar vertoonde een enkele kievit al baltsgedrag: door prachtig acrobatisch buitelend rond te vliegen laten kieviten weten dat ze een bepaalde plek als hùn plek, hùn territorium  beschouwen, en proberen ze indruk te maken op de kievitvrouwen. Zo proefden we dat de lente er echt aankomt ….

August maakte weer een lijstje van alle vogels die we gezien hebben:

Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Smient
Kuifeend
Tafeleend
‘Soepeend’
Torenvalk
Meerkoet
Kievit
Scholekster
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Houtduif
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Spreeuw
Nijlgans

Jip en ik vonden het weer erg leuk. Hopelijk jullie ook!

Tot de volgende excursie!

Annelies

 

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.