Verslag van de jeugdexcursie naar het Amsterdamse Bos op 30 mei ’21

Zondagmorgen 30 mei was het Amsterdamse Bos ons doel. Het beginpunt van de excursie was bij het Uitkijkpunt Oeverlanden. We begonnen met twee kinderen en hun begeleiders, en later sloten er zich nog drie andere kinderen en hun ouder bij aan. Het was er heerlijk rustig, zo op de vroege zondagmorgen. Ook het weer werkte goed mee; het was zonnig, vrijwel windstil en een lekkere temperatuur.
Er waren veel vogels actief, zowel op het water, in het riet en als in de lucht. Het was prachtig om een koekoekspaar eens heel goed te kunnen zien; het mannetje ging zingend voor en het vrouwtje volgde op kleine afstand. Toen ze beiden vlak voor ons gingen zitten konden de kinderen met de telescoop ook hun gebandeerde buik duidelijk waarnemen. Een buizerd kwam een kijkje nemen en zweefde heel dichtbij langs.
De oude rietkraag was helaas ver weg. Daardoor zagen we de meeste rietvogels alleen van een afstand als ze zich boven de rietkraag waagden, zoals de rietgors. Alleen een paartje rietzangers dat vlak onder het uitkijkpunt broedt, toonde zich veelvuldig van dichtbij. Na nog een wandeling gemaakt te hebben door het boomrijke deel en het open veld, waar we weer andere vogels zoals de zanglijster, tjiftjaf en tuinfluiter zagen of hoorden, werd een succesvolle excursie afgesloten.
We hebben de volgende vogels gezien en/of gehoord:
1. Fuut
2. Blauwe reiger
3. Aalscholver
4. Grauwe gans
5. Wilde eend
6. Krakeend
7. Kuifeend
8. Buizerd
9. Kievit
10. Meerkoet
11. Kleine mantelmeeuw
12. Rietgors
13. Rietzanger
14. Kleine karekiet
15. Zanglijster
16. Houtduif
17. Grote bonte specht
18. Winterkoning
19. Merel
20. Koolmees
21. Pimpelmees
22. Zwartkop
23. Tjiftjaf
24. Fitis
25. Zwarte kraai
26. Ekster
27. Vink
28. Putter
29. Tuinfluiter

Leuk dat jullie erbij waren,
Marijke en Luella

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.