Verslag van de Groningen-excursie van 16 juni 2018

Μet drie auto’s vertrokken we zaterdag 16 juni even na zeven uur richting Groningen.
Onderweg werd langs de snelweg vanuit alle auto’s een Zwarte Ooievaar gezien.
De tomtom gaf aan dat we om 8.47 uur zouden aankomen bij de Matsloot; daar aangekomen bleek dat de felbegeerde Zeearend zich niet wilde laten zien.
Verderop in de Onlanden, bij het Eelderdiep, hadden we meer succes. Een prachtig natuurgebied met onder andere een baltsende Watersnip (hemelgeit), Geoorde Fuut, Blauwborsten zeer dicht bij, Bruine Kiekendieven, en nog veel meer. Iemand zag kort een Roerdomp vliegen.
In het Zuidlaardermeergebied, de Onnerpolder, was het even zoeken en wachten maar toen zagen we de Witkeelkwikstaart. Ook het Porseleinhoen zat op zijn plek, hij liet zich aan een paar mensen zien en er waren meerdere te horen; de eerste Witwangsterns kwamen voorbijvliegen.
Door naar Zuidlaren waar de Zeearend zowat pal boven de eerste auto overvloog; met een paar vleugelslagen was hij al weer uit beeld. Verderop in het natte deel van de Oostpolder deze keer niet zoals vorig jaar heel veel Geoorde Futen met jongen, maar wel kwamen er meerdere Witwangsterns voorbij vliegen. De Witvleugelstern aan de oostkant van het Zuidlaardermeer werkte niet mee; hier vlogen wel vele Zwarte Sterns dichtbij langs en een mooie Boomvalk. In de verte vloog weer een Zeearend voorbij, de tweede waarneming van de dag.
In Slochteren op zoek naar de Grauwe Kiekendief, maar die konden we daar niet vinden.
De laatste stop was bij Finsterwolde en daar zagen we ver weg een Grauwe Kiekendief vliegen. Om dit zeker te weten zijn we doorgereden om dichterbij te komen en toen wisten we het zeker: een mooi mannetje vloog langs de dijk.

Edial en Rob, bedankt voor het organiseren en de drie automobilisten (Edial, Ewout en Peter): bedankt voor het rijden.

Hieronder de daglijst, en dááronder de foto’s (aanklikken voor vergroting):

Wintertaling               
Wilde Eend               
Grauwe Gans            
Kuifeend                   
Grote Canadese Gans                       
Brandgans                 
Knobbelzwaan                      
Krakeend                   
Slobeend                   
Bergeend                   
Fuut
Geoorde Fuut            
Ooievaar                    
Zwarte ooievaar                    
Lepelaar                     
Grote Zilverreiger                  
Blauwe Reiger                      
Roerdomp                 
Aalscholver               
Zeearend
Buizerd                      
Bruine Kiekendief
Grauwe Kiekendief              
Meerkoet                   
Waterhoen                 
Porseleinhoen            
Waterral                     
Scholekster                
Kluut             
Kleine Plevier            
Kievit             
Watersnip                  
Grutto            
Wulp              
Tureluur                     
Zwarte Stern
Witwangstern            
Kokmeeuw                
Kleine Mantelmeeuw            
Visdief                       
Holenduif                  
Houtduif                   
Turkse Tortel              
Koekoek                    
Gierzwaluw               
Grote Bonte Specht              
Boomvalk                  
Torenvalk                   
Kauw             
Zwarte Kraai             
Roek              
Gaai               
Ekster            
Pimpelmees               
Koolmees                  
Baardman                  
Veldleeuwerik           
Huiszwaluw              
Boerenzwaluw                      
Tjiftjaf           
Fitis                
Bosrietzanger            
Rietzanger                 
Kleine Karekiet                     
Snor               
Zwartkop                   
Tuinfluiter                  
Grasmus                    
Braamsluiper             
Winterkoning             
Spreeuw                    
Merel             
Zanglijster                 
Blauwborst                
Zwarte Roodstaart                
Roodborsttapuit
Nachtegaal                
Huismus                    
Graspieper                 
Boompieper               
Witte Kwikstaart                   
Gele Kwikstaart                    
ssp Witkeelkwikstaart                       
Vink               
Kneu
Putter             
Geelgors                    
Rietgors
Groenling

escapes:

*Fazant
*Stadsduif/Postduif

Witkeelkwikstaart x gele kwikstaart

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.