Verslag van de excursie naar Vught en de Biesbosch, 11 maart 2017

pijlstaart erik holscher

Pijlstaart Foto Erik Hölscher

Verslag excursie VWGA 11 maart naar kasteel Maurick  (Vught) en de Brabantse Biesbosch

15 mensen verzamelden bij het IJsbaanpad om zich via een hinkstapsprong bij station Breukelen te begeven naar het spechtenbos bij Kasteel Maurick. Onder de kundige begeleiding van Tohar Tal, die zijn ontgroening als volwassen gids beleefde, was het oortjes en oogjes open voor vooral de spechten. We zagen er uiteindelijk 2: de grote en de middelste bonte en we hoorden er twee: de groene en de zwarte specht. Mission accomplished! Maar in dat prachtige oude en overzichtelijke park/ bos fladderde en riep veel meer. Natuurlijk de boomklever, maar ook goudhaantje, zingende matkop, overvliegende en zingende grote lijster en reeën en eekhoorns zorgden voor een onderhoudend 2- urig verblijf aldaar.

Net als het jaar daarvoor koppelden we dit spechtenbezoek aan een tocht door de Biesbosch. Werkendam is niet al te ver rijden en de Biesbosch is door vele ingrepen en aanleg van wegen veel toegankelijker geworden voor bezoekers. En ook met de auto kun je er goed terecht door van slikje naar slikje te rijden en daar (vaak wel met scopen) de omgeving af te zoeken. Steltlopers waren er nog niet zoveel, dus het was hard werken en speuren om de verschillende soorten in beeld te krijgen. Het water stond hoog en ook dat maakte het lastig

De scherpe ogen van onze gids ontdekten heel erg in de verte, maar wel goed determineerbaar de gehoopte zeearenden, natuurlijk in de Biesbosch een target-soort. Helaas lukte het ons niet ( ook niet na een herhaalde poging) om de aanwezige mongoolse pieper te ontdekken. Wij moesten met een paar graspiepers genoegen nemen…. Maar een mooie slechtvalk, nonnetjes, pijlstaarten, grutto’s en tureluurs, diverse soorten ganzen, een roodborst tapuit en brilduikertjes waren prachtig. En heel ver weg ook onze eerste zomertalingen. En ook mde bontbekplevier zal voor velen de eerste van dit jaar zijn. We zagen het nest waarin vorig jaar de eerste visarenden broedden, hopelijk komen ze weer terug! En we werden op verschillende plaatsen begeleid door de zingende (schetterende) Cetti’s zanger. En ook hier in de verte reeën.

De wegstervende zon (want we waren er lang) is in de Biesbosch heel bijzonder.

Kortom: mooie en zeer verschillende omgevingen, koud maar verder aangenaam weer, een gids die zijn ontgroening met verve heeft doorstaan en (denk ik) tevreden deelnemers.

Erik

De soortenlijst mag er best zijn : 84 soorten + 2 exoten

Er zijn door meerdere mensen foto’s gemaakt. Wil je nog even nagenieten dan kan dat via de onderstaande linken. Natuurlijk met veel overlap, maar iedere foto is vaak toch weer net even anders

https://www.flickr.com/photos/135764186@N07/albums/72157677955580564 

Fotolink naar foto’s Tohar

https://www.flickr.com/photos/erik_holscher/albums

fotolink naar foto’s Erik

https://www.flickr.com/photos/135099343@N07/albums/72157678001105764

fotolink naar foto’s  Gerda

Soortenlijst 79 soorten
1. Knobbelzwaan
2. Kolgans
3. Grauwe gans
4. Grote Canadese gans
5. Brandgans
6. Bergeend
7. Wilde eend
8. Krakeend
9. Pijlstaart
10. Slobeend
11. Smient
12. Wintertaling
13. Zomertaling
14. Tafeleend
15. Kuifeend
16. Brilduiker
17. Nonnetje
18. Grote zaagbek
19. Dodaars
20. Fuut
21. Aalscholver
22. Grote zilverreiger
23. Blauwe reiger
24. Ooievaar
25. Lepelaar
26. Zeearend
27. Buizerd
28. Sperwer
29. Torenvalk
30. Slechtvalk
31. Waterhoen
32. Meerkoet
33. Kluut
34. Bontbekplevier
35. Kievit
36. Bonte strandloper
37. Witgat
38. Tureluur
39. Grutto
40. Kemphaan
41. Wulp
42. Kokmeeuw
43. Stormmeeuw
44. Zilvermeeuw
45. Grote mantelmeeuw
46. Holenduif
47. Houtduif
48. IJsvogel
49. Zwarte specht
50. Groene specht
51. Grote bonte specht
52. Middelste bonte specht
53. Veldleeuwerik
54. Graspieper
55. Witte kwikstaart
56. Heggenmus
57. Roodborst
58. Roodborsttapuit
59. Zanglijster
60. Grote lijster
61. Merel
62. Tjiftjaf
63. Winterkoning
64. Goudhaan
65. Koolmees
66. Pimpelmees
67. Matkop
68. Boomklever
69. Boomkruiper
70. Ekster
71. Gaai
72. Kauw
73. Zwarte kraai
74. Roek
75. Spreeuw
76. Huismus
77. Vink
78. Groenling
79. Goudvink
80. Appelvink
81. Cettis zanger
82. Kleine mantelmeeuw
83. Scholekster
84. Goudplevier

Exoot
Fazant
Nijlgans

Diversen
Nest van eerste vorig jaar broedende visarend
Ree
Eekhoorn
Haas
Kikker/pad

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.