Verslag jeugdexcursie Vondelpark, 11 apr 2021

Zondagochtend om 08:00 uur liepen we met 5 kinderen (en enkele ouders) over de Koeienweide in het Vondelpark. Allemaal kregen ze een zoekblad waarop ze konden aankruisen welke vogels ze zagen en/of hoorden. Ook kregen ze een verrekijker te leen.

Het was zo vroeg in de ochtend nog koud en flink nat. Het leek wel alsof de vogels ergens goed beschut zaten te wachten totdat de zon zou doorbreken. Geen groene specht of zanglijster te zien, terwijl die meestal goed zichtbaar op de weide rondhippen. Zelfs de roodborst en de blauwe reiger kwamen niet opdagen.

Toch kon dat de pret niet drukken. Ooievaars vlogen vlak langs en gingen staan klepperen op het nest. Iedereen bleef enthousiast meezoeken naar vogels in bomen en takkenrillen. Zo ontdekten we een nest van een nijlgans in een knotwilg. Sommige kinderen konden zelf al veel soorten benoemen. De geluiden kenden ze vaak nog niet. Daarom liet Marijke ons vaak even stilstaan om te luisteren: wat hoor je daar, waar komt dat geluid vandaan, zie je de vogel nu ook zitten?

Zo lukte het om de merel boven in de boom te zien zitten zingen. De zwartkop was ons echter te slim af. We hoorden hem wel, maar hij bleef verborgen tussen het struikgewas. Marijke vroeg aan de kinderen waarom vogels eigenlijk zingen. “Om duidelijk te maken dat dit hun territorium is” wist een jongen en “Om vrouwtjes te lokken” zei een ander. De derde reden ‘om de jongen te leren zingen’, kenden ze nog niet.

Op het laatst fietsten we met twee kinderen naar enkele plekken in het Vondelpark waar we nog andere vogels zouden kunnen vinden. En inderdaad zagen we daar de boomkruiper en de heggenmus en hoorden we de boomklever. Al met al konden we deze ochtend toch 26 soorten op de vogelkaart aankruisen!

 1. Ooievaar
 2. Zwarte kraai
 3. Ekster
 4. Halsbandparkiet
 5. Meerkoet
 6. Waterhoen
 7. Nijlgans
 8. Krakeend
 9. Houtduif
 10. Holenduif
 11. Stadsduif
 12. Winterkoning
 13. Wilde eend
 14. Merel
 15. Pimpelmees
 16. Aalscholver
 17. Koolmees
 18. Tjiftjaf
 19. Zwartkop
 20. Kauwtje
 21. Grote bonte specht
 22. Kleine mantelmeeuw
 23. Gaai
 24. Boomkruiper
 25. Boomklever
 26. Heggemus

Marijke Kruyt en Luella van Turnhout

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.