Verslag jeugdexcursie Schinkelbos 25 juni 2023

Om 9 uur startte de excursie met twee nieuwe meisjes: Nika en Isabelle. Van de vaste groep gingen twee gevorderde vogelaars mee: Vesper en Djéco. Eerst oefenden we met de nieuwkomers het kijken door een kijker op een mannetjesmerel en een konijntje. Een heggemus verstopte zich zó tussen het gras dat hij moeilijk te zien was. We hoorden de ene zanglijster na de andere en Luella kon er een in de telescoop zetten waardoor hij mooi bekeken kon worden. Er waren ook veel zwartkoppen die hun mooie luide zang lieten horen. Verder hoorden we de tjiftjaf, de fitis en de vink.
Onze wens was om de blauwborst te zien, maar dat lukte niet goed. We was hij af en toe even zacht te horen en tegen het eind van de excursie kwam hij even tevoorschijn, maar hij zat ver weg. Het rood aan de staartbasis was goed te zien; de blauwe borst helaas niet. De tuinfluiter zonder opvallende kleuren was wel goed te zien. Ook de groenlingen die we steeds hoorden lieten zich niet in de telescoop vangen. Wat wel heel goed te zien was, was het dodaarsje in zijn prachtige zomerkleed. Vesper zag nog een witte kwikstaart vliegen en Djéco zag de grote bonte specht op de weg zitten.
Helemaal aan het eind stonder er drie grote roodharige Schotse hooglanders op de weg, maar ze liepen uit zichzelf naar de berm en lieten ons ongedeerd passeren.
Het was wel erg warm en iedereen was blij dat we weer even in de schaduw konden zitten.

Dit was de totale lijst:
merel
heggemus
zwartkop
zanglijster
houtduif
zwarte kraai
meerkoet
waterhoen
dodaars
tjiftjaf
fitis
witte kwikstaart
tuinfluiter
blauwborst
vink
scholekster
blauwe reiger
holenduif
boerenzwaluw
torenvalk
rietgors

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.