Verslag Jeugdexcursie naar de Oostvaardersplassen – 22 januari 2023

Wilde Zwaan achter het riet – foto Florian

Voor het eerst gingen we met de jeugdgroep een hele dag op excursie. Luella was helaas ziek, maar Shirley ging vandaag voor het eerst mee. Twee deelnemers zeiden op het laatste moment af, zodat we met zes deelnemertjes op pad gingen. Marijke had in Maps een route gemaakt en aan iedereen opgestuurd. De eerste plek waar we bijeenkwamen was de Dashorstdijk bij Almere. Er stond een harde gure wind die veel golven maakte op het Markermeer, maar in de luwte van de dijk lagen veel krakeenden. We hadden een WhatsApp groep aangemaakt en zo kon Bastiaan aan ons doorgeven dat zij een wijfje grote zaagbek zagen, een nonnetje en een wintertaling. Op de rand van een steiger zat een torenvalk. In de auto van Thijs zagen ze al hoog in de lucht drie zeearenden die wij even later allemaal goed konden zien cirkelen op weg naar de parkeerplaats aan de Oostvaardersdijk. Daar troffen we de laatste auto die de eerste plek had gemist. Gelukkig hadden zij ook de zeearenden goed gezien.

We zagen een buizerd mooi dichtbij zitten en in de beschutting van de dijk lagen honderden krakeenden, enkele smienten, pijlstaarten, slobeenden en een mooi nonnetje man. Het was echt heel koud en Vesper voelde zich niet lekker, dus zij gingen zelf verder en daarna naar huis. De resterende drie auto’s reden naar het bezoekerscentrum om op te warmen. Vanuit de bovenverdieping zagen we niets op het water omdat daar ijs op lag maar in de bomen zat … een appelvink!

Vanaf de kleine Praambult zagen we een slechtvalk in het gras zitten en daarachter een wilde zwaan. Daar maakten we een klein rondwandelingetje langs twee schuilhutten maar ook daar bevroren water. Wel nog twee mooie buizerds en een groepje puttertjes. Bij de tweede schuilhut liet Bastiaan het geluid van het baardmannetje horen aan de groep zodat zij wisten waar ze op moesten letten en ja hoor er kwam een paartje baardman op het geluid af. Helaas konden alleen Florian en Saadiq ze goed zien, want ze vlogen alweer heel snel weg. Thijs vond een braakbal waar een muizenschedeltje in zat.

Thijs moest toen ook huiswaarts en met twee auto’s gingen we nog even op de grote Praambult kijken waar we weer een slechtvalk en weer een wilde zwaan zagen.

Het was een zeer geslaagde dag en dit is de hele lijst van onze waarnemingen met daaronder de foto’s:

Kievit
Aalscholver
Meerkoet
Grote zaagbek
Nonnetje
Kuifeend
Krakeend
Wilde eend
Tafeleend
Wintertaling
Smient
Fuut
Graspieper
Roodborstje
Zeearend
Torenvalk
Buizerd
Pijlstaart
Slobeend
Grote mantelmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Appelvink
Grauwe gans
Brandgans
Nijlgans
Grote zilverreiger
Knobbelzwaan
Wilde zwaan
Bergeend
Slechtvalk
Zwarte kraai
Gaai
Spreeuw
Putter
Baardman

36 soorten

De foto van de torenvalk is van Thijs, alle anderen zijn van Florian. Op de website van de VWGA komen ze t.z.t. in een hogere resolutie te staan.

Marijke

vrouwtje Nonnetje

Wintertaling

mooi verscholen Torenvalk – foto Thijs

Drie Zeearenden

 

een spannende braakbal

Grote zaagbek vrouw heeft een baarsje gevangen

Appelvink

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.