Verslag Jeugdexcursie 10 december 2023

Klik om te vergroten

We hadden het plan om het pad door het bos op de Diemer Vijfhoek in te lopen, maar Steven stelde voor om naar de Baai van Ballast te gaan omdat daar recent een paar leuke waarnemingen waren gedaan.

We kwamen om 9:30 uur bij elkaar. Er hadden zich 10 kinderen aangemeld, maar 4 daarvan meldden zich op het laatste moment ziek. Dus met 3 deelnemers van de bestaande groep (Teije, Djéco en Sean) en 3 ‘nieuwe’ kinderen (Isabel, Lou en Pieter) begonnen we de excursie met zingen voor de verjaardag van Teije. Hij deelde daarna lekkere koeken uit. Luella was verhinderd en Shirley ziek geworden, dus deden Natalie en Marijke de begeleiding, natuurlijk gesteund door Steven.

Vrij ver weg zagen we een paar grote zaagbekken, maar met de scoop konden we ze goed herkennen. We liepen een stuk over het modderige dijkje en vonden daar plukresten van de prooi van een sperwer (?). Aan de kleur van een paar kleine veertjes zagen we dat hier jammer genoeg een ijsvogeltje was gesneuveld.

 

 

Verderop konden we de baai goed overzien: tussen de tafel- en kuifeenden dook af en toe een dodaarsje op. En nonnetje-man was zo fanatiek aan het jagen dat hij maar heel kort boven water was en daarom moeilijk in de telescoop te ‘vangen’. Steven spotte een kuifduiker, maar ook die dook elke keer als je hem beter wilde bekijken onder. Ver weg zagen we nog een nonnetje -vrouw en twee grote zaagbekken. Op de terugweg zat er nog een vrouwtje brilduiker in een plasje.

Twee kinderen gingen nu naar huis en de rest ging nog bij de boulevard van IJburg (Bert Haanstrakade) kijken. Afgelopen woensdag zag Marijke hier nog brilduikers en nonnetjes, maar nu zaten er alleen twee groepjes middelste zaagbekken, in totaal 12 stuks. Er waren een paar fraaie mannetjes bij die zich heel mooi met de telescoop lieten bekijken.

 

 

 

 

Middelste zaagbek – Ruud van Staveren

Lijst van waargenomen soorten (met dank aan Bastiaan voor het noteren)

fuut
aalscholver
grote zaagbek
meerkoet
cetti’s zanger (gehoord)
kokmeeuw
blauwe reiger
zwarte kraai
spreeuw
ijsvogel (dood)
nijlgans
grauwe gans
grote zilverreiger
kuifeend
tafeleend
krakeend
dodaars
koolmees
sperwer
kuifduiker
nonnetje
brilduiker
middelste zaagbek
(24 soorten)

Dit bericht is geplaatst in diversen, jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.