Verslag excursie rondje Amstelpark – 10 maart 2021

Precies volgens afspraak ontmoet ik om 10.10 mijn vogelmaatje bij het mooie hek van ingang Rozenoord. Ik ben nieuw bij de vogelwerkgroep en blij dat we elkaar daar meteen vinden. Vanwege de corona-maatregelen zijn we in tweetallen met elkaar in contact gebracht, een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen terwijl we zoek gaan naar de vogeltjes.

Het is een grijze en frisse dag. Toch verwelkomen de koolmezen en roodborstjes ons met hun gezang. Meteen bij het eerste groepje naaldbomen lukt het ons om een goudhaantje in het vizier te krijgen, heel even, want wat zijn ze klein en beweeglijk! Via een klein paadje achterom speuren we verder en weten daar op een open stuk een aantal vinken en merels te spotten. 

Door goed te luisteren zien we meer roodborstjes, pimpel- en koolmezen. De winterkoninkjes zijn ons vaak te snel af. Gelukkig laten verschillende spechten zich beter bewonderen. We kunnen een staartmees vergelijken met de kool- en pimpelmezen. Een mooi roodbruin eekhoorntje schiet twee keer de weg over. Die zie ik niet in het Vondelpark! Ook de fazanten die we later langs de Amstel zien kom je daar niet tegen.

Af en toe ontmoeten we andere duo’s van de vogelwerkgroep, te herkennen aan hun verrekijkers, en wisselen we uit wat we hebben gezien. Hebben jullie de ooievaar nog niet gezien? De scholekster? Die buizerd daar bij de bomen? Wij vertellen over onze ontmoeting met een boomklever die ons goed de gelegenheid gaf om hem te bewonderen. Janneke spotte twee wintertalingen in een sloot en wijst ons op de boomkruiper die achter onze rug omhoog kruipt.

Als we langzaam weer richting uitgang lopen zien we midden op het brede pad een winterkoninkje, een roodborst en een lijster bij elkaar zitten. We hadden ze eerder wel gehoord, maar nu kunnen we ze mooi bekijken en vergelijken. Wat een leuke ontmoetingen vandaag met de vogels van het Amstelpark én met de leden van de vogelwerkgroep!

Inge van Meelis

Vogellijst woensdag 10 maart 2021 in het Amstelpark
12 duo’s gingen op pad en zagen 50 vogelsoorten.

 1. Aalscholver
 2. Blauwe reiger
 3. Boomklever
 4. Boomkruiper
 5. Bosuil
 6. Buizerd
 7. Ekster
 8. Fazant
 9. Fuut
 10. Gaai
 11. Goudhaan
 12. Grauwe Gans
 13. Groenling
 14. Grote Alexanderparkiet
 15. Grote Bonte Specht
 16. Halsbandparkiet
 17. Heggenmus
 18. Houtduif
 19. Houtsnip (zeer waarschijnlijk)
 20. Kauw
 21. Kleine Mantel Meeuw
 22. Knobbelzwaan
 23. Kokmeeuw
 24. Koolmees
 25. Koperwiek
 26. Krakeend
 27. Kuifeend
 28. Meerkoet
 29. Merel
 30. Nijlgans
 31. Ooievaar
 32. Pimpelmees
 33. Roodborst
 34. Scholekster
 35. Slobeend
 36. Parkeend
 37. Parkgans
 38. Putter
 39. Staartmees
 40. Stadsduif
 41. Tjiftjaf
 42. Vink
 43. Vuurgoudhaan
 44. Waterhoen
 45. Wilde eend
 46. Winterkoning
 47. Wintertaling
 48. Zanglijster
 49. Zilvermeeuw
 50. Zwarte Kraai

Er waren veel vrolijk zingende soorten en ook eekhoorntjes.

Nieuwe datum woensdagexcursie is 14 april, we gaan dan naar de Bretten.
Je kunt je nog niet opgeven. Dat kan vanaf 6 april.

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.