Verslag excursie Lauwersmeer 14-05-2023, door Elian Hijne

Klik om te vergroten; foto Shree Regmi

Niets is zo veranderlijk als het weer aan de Nederlandse kust, maar toen we aankwamen bij het startpunt van de excursie voldeed het keurig aan de voorspelling: een stralend zonnetje en weinig wind. Met andere woorden, perfect vogelweer!

foto Tycho Fokkema

Onze ervaren gids Vincent Douwes stond al op ons te wachten en sleepte ons gelijk mee de dijk over. Daar ontvouwde zich een weids uitzicht over het wad en meteen werden de telescopen opgesteld.

We zagen o.a. Rosse Grutto, Kanoet, Wulp, Kluut en Zilverplevier. Vooral van het oogverblindende broedkleed van de laatste waren we erg onder de indruk. Voor onze neus scharrelde het kleinere grut in de vorm van vele Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers en Kleine Strandlopers. Het plan was om een rondje om het Lauwersmeer te maken om aan het einde van de dag op het startpunt terug te keren, in de hoop dat de steltjes dan dichterbij zouden zitten vanwege het opkomend tij.

Graspieper – foto Maurice prins

In de binnendijkse Bantpolder speurden we naar een Roodhalsgans die recent gemeld was in een groep Brandganzen, maar die bleek gevlogen. Wel konden we genieten van baltsende Graspiepers en Veldleeuweriken en een Groenpootruiter die zich mooi liet zien.

Grote Karekiet – foto Maurice Prins

Rietzanger – foto Martijn de Vries

Een vogel die al heel lang hoog op mijn wensenlijstje stond was de Grote Karekiet, een soort waar we zeker kans op hadden, aldus onze gids. En geloof het of niet, bij de volgende stop zat ie gewoon op ons te wachten. Waar de Kleine Karekiet nogal eens de neiging heeft zich te verbergen in het riet, geeft de Grote er juist de voorkeur aan een zangpost op te zoeken. Zo konden wij ‘m dus uitgebreid bekijken en genieten van zijn luide zang met bizarre, bijna mechanisch klinkende uithalen. Een Grote Karekiet op bestelling, de dag was nu al geslaagd! Vincent wist nog te vertellen dat de soort niet broedt in het Lauwersmeer en dat het dus naar alle waarschijnlijkheid een doortrekker betrof.

Pijlstaart – foto Maurice Prins

We vervolgden ons rondje langs verschillende uitkijkpunten langs het Lauwersmeer en zagen en hoorden vele leuke soorten waaronder Zomertaling, Pijlstaart, Baardman, Gekraagde Roodstaart, Tuinfluiter, Nachtegaal en Fluiter.

Oranjetipje – foto Maurice Prins

Bruine Kiekendief – foto Maurice Prins

Grutto – foto Martijn de Vries

Bruine Kiekendieven leken alomtegenwoordig, een paartje adulte Zeearenden cirkelde boven het meer en een Roerdomp liet zijn gehoemp horen vanuit de uitgestrekte rietlanden. Af en toe was er ook even aandacht voor andersoortige fauna, zoals Zandbijen die druk bezig waren met graafwerkzaamheden in het pad of een langs fladderend Oranjetipje.

Onderweg werd er verscheidene malen op de rem getrapt omdat er wat moois te zien of te horen was, zoals een Braamsluiper zingend bovenin een boompje, een jagende vrouw (of in ieder geval ringtail) Grauwe Kiekendief en een zingende Snor. Dit veroorzaakte zo nu en dan lichte irritatie bij badgasten met haast in dikke Mercedessen , maar dat mocht de pret uiteraard niet drukken.

Wespendief – foto Maurice Prins

Bij een bos ten zuiden van het Lauwersmeer, waar we op zoek gingen naar de Wielewaal, werden we verwelkomd door zingende Boompiepers, een man Bruine Kiek vlak boven ons hoofd en niet veel later een Wespendief die tegelijk met een Buizerd en een Sperwer op de thermiek cirkelde. Een collega-vogelaar die we tegenkwamen tijdens de wandeling door het bos meldde dat de Wielewaal vooralsnog nergens te bekennen was, maar op de terugweg hadden we geluk: een Wielewaal liet zijn zang horen en we vingen zelfs een glimp op van twee exemplaren tussen de bladeren.

Steltkluut – foto Martijn de Vries

Steltkluut – Maurice Prins

Onze voorlaatste stop was de Ezumakeeg, wat mij betreft één van de mooiste plekken van het gebied. In het zuidelijke deel wemelde het van de Steltkluten, die op verschillende plekken liepen te foerageren, zaten te broeden of fel hun territorium verdedigden. We waren er zelfs getuige van hoe een vrouwtje haar mannetje kwam aflossen op het nest.

Kemphaan – foto Martijn de Vries

Temmincks strandloper – foto Maurice Prins

Meerkoet – foto Martijn de Vries

Ook zagen we hier o.a. Kemphanen, Bosruiters, Temmincks Strandlopers en een Noordse Kwikstaart. Het weer begon plotseling om te slaan, grote flarden zeemist wolkten door de Keeg en het voelde ineens 10 graden kouder aan.

foto Christiaan Both

Bij de Ezumakeeg Noord konden we ternauwernood twee foeragerende Dwergmeeuwen onderscheiden. Terug bij het beginpunt was de mist zo dicht dat we nog nét konden zien dat het zeewater helemaal tot aan de dijk stond. Tja, toen waren we uitgevogeld. Zoals gezegd, niets is zo veranderlijk als het weer aan de Nederlandse kust – en dat is nu juist de charme ervan. We sloten deze zeer geslaagde dag af met patat en een lijst van maar liefst 107 waargenomen soorten!

 

Soortenlijst excursie Lauwersmeer 14-05-2023

 1. Knobbelzwaan
 2. Grauwe gans
 3. Brandgans
 4. Rotgans
 5. Bergeend
 6. Nijlgans
 7. Wilde eend
 8. Krakeend
 9. Pijlstaart
 10. Slobeend
 11. Smient
 12. Wintertaling
 13. Zomertaling
 14. Tafeleend
 15. Kuifeend
 16. Dodaars
 17. Fuut
 18. Aalscholver
 19. Roerdomp
 20. Grote zilverreiger
 21. Blauwe reiger
 22. Lepelaar
 23. Zeearend
 24. Bruine kiekendief
 25. Grauwe kiekendief
 26. Buizerd
 27. Wespendief
 28. Sperwer
 29. Torenvalk
 30. Meerkoet
 31. Scholekster
 32. Kluut
 33. Steltkluut
 34. Kleine plevier
 35. Bontbekplevier
 36. Zilverplevier
 37. Goudplevier
 38. Kieviet
 39. Kanoet
 40. Steenloper
 41. Bonte strandloper
 42. Temmincks strandloper
 43. Kleine strandloper
 44. Bosruiter
 45. Oeverloper
 46. Groenpootruiter
 47. Tureluur
 48. Zwarte Ruiter
 49. Grutto
 50. Rosse Grutto
 51. Wulp
 52. Kemphaan
 53. Kokmeeuw
 54. Stormmeeuw
 55. Zilvermeeuw
 56. Kleine mantelmeeuw
 57. Dwergmeeuw
 58. Visdief
 59. Houtduif
 60. Koekoek
 61. Gierzwaluw
 62. IJsvogel
 63. Grote bonte specht
 64. Veldleeuwerik
 65. Oeverzwaluw
 66. Boerenzwaluw
 67. Huiszwaluw
 68. Graspieper
 69. Boompieper
 70. Witte kwikstaart
 71. Gele kwikstaart
 72. Noordse kwikstaart
 73. Roodborst
 74. Nachtegaal
 75. Blauwborst
 76. Gekraagde roodstaart
 77. Roodborsttapuit
 78. Zanglijster
 79. Merel
 80. Tuinfluiter
 81. Zwartkop
 82. Braamsluiper
 83. Grasmus
 84. Rietzanger
 85. Snor
 86. Cetti’s zanger (?)
 87. Kleine karekiet
 88. Grote karekiet
 89. Fitis
 90. Fluiter
 91. Tjiftjaf
 92. Winterkoning
 93. Koolmees
 94. Pimpelmees
 95. Staartmees
 96. Baardmannetje
 97. Boomkruiper
 98. Ekster
 99. Kauw
 100. Zwarte kraai
 101. Spreeuw
 102. Wielewaal
 103. Vink
 104. Kneu
 105. Putter
 106. Appelvink
 107. Rietgors
Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.