Verslag excursie Flevopark 9 februari 2022

Deze keer gingen zo’n dertig deelnemers in groepjes van ongeveer vier rond in het Flevopark. Natuurlijk konden we elkaar weer herkennen aan de verrekijkers. Toen iedereen elkaar gevonden had, of in ieder geval ergens was aangesloten, verspreiden we ons over het park. Iedereen kon genieten van de Aalscholvers, Kuifeendjes en Krakeenden in het water en de Roodborst, Boomkruiper, Goudhaantjes en Staartmeesjes in bomen en struiken. Sommige groepjes zagen daarnaast een kleine snip (misschien een Bokje), een Wintertaling, een Koperwiek of een Vuurgoudhaantje. Al met al een geslaagde en gezellige ochtend! Dit zijn alle waarnemingen bij elkaar:

Aalscholver
Blauwe reiger
Bokje (onzeker)
Boomklever
Boomkruiper
Dodaars
Ekster
Fazant
Fuut
Goudhaantje
Grauwe gans
Groenling
Grote Alexanderparkiet
Grote bonte specht
Halsbandparkiet
Houtduif
Kauw
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Koolmees
Koperwiek
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Pimpelmees
Roodborstje
Sijs
Staartmees
Vink
Vuurgoudhaantje
Waterhoen
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte kraai

Inge van Meelis

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.