Broedplaats Amsterdam in Pakhuis de Zwijger | verslag

Een volgepakte grote zaal bij Broedplaats Amsterdam bewees dat veel Amsterdammers geven om hun vogels. Met 240 aanmeldingen was het ook voor Pakhuis de Zwijger een drukke avond. Vier sprekers, moderator Nienke de la Rive Box, de wandvullende foto’s van Ewout Huibers en een illuster DJ-duo dat vogelzang van vinyl draaide gaven het programma flair.
Broedplaats Amsterdam is terug te kijken op Youtube.

Een groene stad

Ecologisch adviseur Frank van Groen trapte in een ontspannen setting de avond af. Vertellend over de atlas liet hij weer eens blijken wat een fantastische ambassadeur de Amsterdamse vogels aan hem hebben. Als tweede spreker besprak Kea Verveld aan de hand van de vijf V’s hoe mensen het de vogels in hun tuin en op hun balkon naar de zin kon maken. Verbinding, voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie zijn dé factoren die biodiversiteit sturen. Bessendragende struiken en rommelige hoekjes klonken bekend in de oren, maar het idee om een bamboe plantenrek zo’n 15 cm onder het balkon van de bovenburen te hangen was voor mij nieuw en erg slim gevonden.

Vogelrijke overgangsgebieden

In het tweede blok spraken stadsecoloog Koen Wonders en habitatexpert Jip Louwe Kooijmans van SOVON Vogelonderzoek met humor en enthousiasme de functie en noodzaak van vogelvriendelijke overgangsgebieden, zoals de pas gerealiseerde drijvende natuureilandjes bij IJburg. De inrichting van tijdelijke natuur op Strandeiland werd toegejuicht en door beiden met verve verdedigd. Een video van de gemeente toonde hoe hier zich tijdelijk talloze pioniersoorten vestigen. Aan de hand van de gemeentelijke kaart met nesten van mussen en gierzwaluwen demonstreerde Koen Wonders hoezeer de stad zich inzet voor de bescherming van deze cultuurvolgers.

Kwetsbare soorten

Watersnippen. Foto Joep Heldoorn

Afsluitend filosofeerde Frank van Groen met Arnout-Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer Noord-Holland over de beschermingsmogelijkheden voor vijf kwetsbare broedvogels uit de regio. Met eerder geslaagde projecten zoals in de Drentse Aa en de Weerribben als referentie zag Arnout-Jan de meeste kansen voor de Watersnip. Meer natte hooilanden ten koste van grasland in Waterland zouden de soort goed doen, met als bijvangst gunstige omstandigheden voor Kemphaan en Velduil. Frank van Groen bracht in dat veenweidegebied herontwikkeld kan worden om overtollig water te bergen, ook dat heeft een positief effect op de natuurwaarden. We zijn benieuwd wat deze ideeën gaan opleveren!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Tycho Fokkema.

Dit bericht is geplaatst in verslagen. Bookmark de permalink.