Amsterdamse Avifaunistische Lijst vernieuwd

Nachtzwaluw_ElsVelzing_HogeDijk_20050918

Nachtzwaluw – Foto: Els Velzing 2005

In maart 2016 is bij de leden van de vogelwerkgroep Amsterdam de actuele en prachtig vormgegeven Amsterdamse Avifaunistische Lijst thuisbezorgd, als special van kwartaalblad De Gierzwaluw. De lijst wordt in een artikel uitgebreid toegelicht, is bijgewerkt tot en met december 2015 en is gemaakt op basis van gegevens van de bekende websites waarneming.nl, dutchavifauna.nl, trektellen.nl en gegevens uit De Gierzwaluw en haar voorganger het Mededelingenblad.

Op de Amsterdamse Avifaunistische Lijst staan alle vogelsoorten die ooit in de Amsterdamse regio in het wild zijn vastgesteld. Op 31 december 2015 telde de lijst 337 vogelsoorten.

Het resultaat is een uitgebreid artikel met enkele foto’s van gedenkwaardige waarnemingen van zeldzame vogels in de Amsterdamse regio.

Van elke soort wordt de huidige status en seizoenspresentie gegeven, gebaseerd op het voorkomen in de periode 2010-2014. Voor alle soorten met de status dwaalgast (125 soorten) wordt een overzicht gegeven van de aanvaarde en/of bekende waarnemingen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar beoordeelsoorten, voormalige beoordeelsoorten en regionale dwaalgasten. De opsomming van gevallen geeft een redelijk goed beeld van het voorkomen van zeldzame soorten in de Amsterdamse regio vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw.

Het artikel is via onderstaande link ook te downloaden als pdf, hoewel niet zo mooi vormgegeven als de special. Op deze manier zijn de gegevens ook toegankelijk voor niet-leden van de vogelwerkgroep. Veel leesplezier!

Amsterdamse Avifaunistische Lijst

Frank van Groen

Nachtzwaluw_ElsVelzing_HogeDijk_20050918

Dit bericht is geplaatst in wetenswaardig. Bookmark de permalink.