Di 16 april 2013: Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Amsterdam op dinsdag 16 april a.s. om 20.00 uur in de de grote zaal aan de Eerste Helmersstraat 106 M, Amsterdam Oud-west (tramlijn 1 stopt op de Overtoom). Tijdens de vergadering zal de penningmeester aftreden en voor hem in de plaats zal een nieuw bestuurslid worden gekozen. KeesJan van Bergeijk heeft zich beschikbaar gesteld. Omdat wegens ernstige ziekte ons bestuurslid Jan van der Ben voorlopig zijn taken niet kan uitvoeren zijn we dringend op zoek naar eventueel tijdelijke vervanging. (Tegen)kandidaten kunnen worden voorgedragen tot 10 minuten voor de aanvang van de ledenvergadering. De notulen van de algemene ledenvergadering van 2012 staan in De Gierzwaluw nr 1 van jaargang 50 (juni 2012) en op onze website www.vogelsamsterdam.nl. Als u de notulen apart toegestuurd wilt krijgen, graag even een berichtje naar de secretaris. De financiële jaarverslagen en de begroting zijn ter vergadering aanwezig. Ook kunnen deze worden toegestuurd (roelybos@chello.nl of 020-6275589). Het jaarverslag over 2012 zal dit jaar verschijnen op onze website en alleen nog op verzoek worden toegestuurd, dit scheelt dozen vol papier. Als agendapunt is ook opgenomen een stemming over een eventuele uitbreiding van ons werkgebied. Het gaat hierbij om een gebiedje tussen de Hogendijk (Golfterrein Olympus) en Holendrechterweg/Abcoudermeer, dat wel tot de gemeente Amsterdam behoort maar niet tot ons werkterrein.

werkterrein

 

 

 

 

 

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening + vaststelling agenda
 2. Mededelingen bestuur
 3. Verkiezing bestuursleden. Aftredend bestuurslid: Maarten Mooij
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2011
 5. Jaarverslag 2012
 6. Verslag van de kascommissie over 2012
 7. Financieel verslag 2012
 8. Begroting 2013
 9. Uitbreiding werkgebied vwga, stemming
 10. Ingebrachte agendapunten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Zodra het zakelijke deel van de vergadering is afgelopen willen we graag onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. Nu De Gierzwaluw 50 jaar bestaat vinden we dat een mooie gelegenheid!

Na de pauze zal ik een Powerpointpresentatie laten zien over het broedgeval van de Sperwers van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in 2012, aangevuld met foto’s uit 2013.

Vriendelijke groeten,

Roely Bos, secretaris vwga

Dit bericht is geplaatst in oproepen. Bookmark de permalink.