Roerdompen tellen

Roerdomptellingen in Noord-Holland in 2015

De provincie Noord-Holland is van belang voor de roerdomp. In de gehele provincie liggen gebieden waar roerdompen broeden. Van Het Gooi tot en met de duinen van Texel. Het kerngebied is echter Waterland en omgeving waar enkele tientallen roepende mannetjes aanwezig kunnen zijn. Roerdompen zijn polygaam zodat een roepend mannetje meerdere nesten kan “vertegenwoordigen”. Omdat ze polygaam zijn verplaatsen mannetjes zich over redelijk grote afstanden en kunnen in meerdere gebieden roepend aanwezig zijn. Dat maakt het lastig om een overzicht te krijgen van de aanwezige aantallen. Bovendien is er al vele jaren geen dekkend overzicht van de aantallen roerdompen in Noord-Holland meer beschikbaar. Veel gebieden worden niet jaarlijks geteld of incompleet geteld. Dat is spijtig omdat deze soort model staat voor het moeras van Noord-Holland. Er zijn ook Natura 2000 doelen gesteld voor deze soort en eigenlijk weten we niet eens of die momenteel wel gehaald worden.

In het Ilperveld, Natura 2000 gebied, is vorig weekend met vier mensen geteld in vier verschillende deelgebieden Om 6.00 uur met de boot op stap.. Het is dan nog best koud… De eerste rietzangers zijn luidkeels aan het zingen en af en toe zit er een blauwborst in de top van het riet. Wat een feest…

Maar het ging om de roerdompen. Een van de tellers beleefde een schouwspel van roerdompen die in de lucht achter elkaar aan aan het vliegen waren. Waarschijnlijk een paartje.

Er zijn in totaal op zeven plekken roerdompen gehoord, dus het is een echt kerngebied.

Er is ook nog nieuws van de gezenderde roerdompen. Er zijn vier vogels teruggekeerd! Anneke, Elly, Nicole en Nico.

Jaap is helaas dood gevonden in zijn territorium. We weten niet waarom hij dood is gegaan. We zijn benieuwd of zijn plek is ingenomen.

Zou je mee willen tellen laat het weten en stuur een mail naar j.abma@landschapnoordholland.nl

Jelle Abma

Dit bericht is geplaatst in oproepen, wetenswaardig. Bookmark de permalink.