Reglement Jeugdvogelclub

Onder de volgende link is het reglement inzake de Jeugdvogelclub te downloaden:

Reglement Jeugdvogelclub