Prettig gevogeld in de Weerribben | verslag van een excursie

koekoek Tohar Tal

Koekoek – Foto Tohar Tal

Zaterdag 21 mei 2016 vertrokken om 7.30 uur vier volgeladen auto’s naar de
Weerribben om daar door Emile de Leeuw (woonachtig in Ossenzijl, midden in het gebied in een juweeltje van een huis) te worden rondgeleid. De tijd
stond toe om even een tussenstop te maken op de Praambult bij de
Oostvaardersplassen. Helaas waren we daar de eerste auto al kwijt…… Een blik op de herten en de (ver verwijderde) zeearenden naast hun nest is toch
altijd leuk.

Door naar Ossenzijl, waar we met de verloren auto werden herenigd… Emile
doorbrak met zijn echtgenote de overigens volstrekt misplaatste traditie
onder vogelaars dat er GEEN tijd is voor koffiedrinken, door ons op het
terras van zijn idyllische woning op het park te vergasten op een heerlijk
bakkie!

Na uitleg wat de dag ons allemaal zou kunnen brengen begonnen we met een
tochtje door het woonpark: ransuil op het nest (die ons naast zijn staart
ook heel even een blik waardig keurde), grauwe vliegenvangers, spotvogels en
nog wat parksoorten. In de auto’s en een tochtje langs de hier broedende
(door Emile gedoopte) laagveen-wulpen en de eerste bruine kieken en
purperreigers en rietsoorten en baltsende koekoeken.

Dat werd de auto van Marcel te veel: de koeling begaf het en zou na terugkeer
naar de parkeerplaats bij Emile door de ANWB onder handen worden genomen.

De overige deelnemers vervolgden hun tocht per auto door de graslanden rond
Ossenzijl zonder erg opwindende soorten (er was veel net gemaaid), maar je
sprokkelt toch altijd wel wat bij elkaar.

Vervolgens naar meer watergebied: koekoeken, veel bruine kieken, en… 2
vliegende roerdompen: uniek! Een prachtige hut van meerdere etages, met luid
zingende bosrietzanger en baardmannetjes, waar ook Marcel met zijn
semi-gerepareerde auto zich weer bij ons voegde. We moesten nog een
geelgors, dus met enige spoed vertrokken we die richting uit, zodat we bijna
onvoldoende aandacht besteedden aan de zoveelste veronderstelde bruine
kiek….. maar deze bleek eerst een blauwe maar uiteindelijk ondubbelzinnig
een heuse grauwe kiek te zijn!

En ja hoor, iets verderop wachtte naast een mooie grote lijster de fel
begeerde gele gors op ons, in het topje van een boom luid zingend. Waar ook
nog de boomvalk zich vertoonde.

Doorrijdend bleek dat de libellen wakker waren geworden (de Weerribben is
een beroemd libellen-gebied), de viervlek maar ook de bijzondere bruine
korenbout liet zich mooi zien. We passeerden een paar zomertalingen en
bereikten de geoorde futen met kleintjes op de rug. De volgende stop was de
oeverzwaluwen-wand met een heel gedicht erop: Vederlicht is onze ziel /van
dons en zijdezacht /wij zijn een stipje in het zwerk /een knipoog naar de
zwaartekracht.
En natuurlijk met nestelende oeverzwaluwen.

Restte ons nog een bezoek aan de uitkijktoren in De Auken bij nestelende aalscholvers,
lepelaars en purperreigers, voor mijzelf altijd een hoogtepunt. En ze waren
er! Een paar mensen vertrokken toen nog naar de rode rotszwaluw in Zelhem
(gelukt!), terwijl de anderen nog mooie baltsende bruine kieken als afscheid
kregen voorgeschoteld voor de weg terug naar Amsterdam. De hele dag mooi
weer en zelfs zon.

Emile het was een heerlijk dag! Hartelijk dank aan jou en je vrouw.

Erik Hölscher

In de onderstaande links kun je zien wat de fotografen vastlegden

Veel vergelijkbaar, (zelfde excursie) maar toch vaak weer net wat anders

Foto’s Roely

Foto’s Erik

Foto’s Tohar

Onderstaande lijst met soorten die gezien zijn is opgesteld door Tohar Tal.

knobbelzwaan, grauwe gans, grote Canadese gans, brandgans, bergeend, wilde eend, krakeend, slobeend, zomertaling, tafeleend, kuifeend, geoorde fuut, dodaars, fuut, aalscholver, roerdomp (twee vliegend!), grote zilverreiger, blauwe zilverreiger, purperreiger, ooievaar, lepelaar, zeearend (2 naast nest), bruine kiekendief (baltsend), grauwe kiekendief !!, buizerd, torenvalk, boomvalk, waterhoen, meerkoet, kluut, scholekster, kievit, tureluur, grutto, wulp (laagveen wulp 😉 ), watersnip, boompieper, kokmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief, holenduif, houtduif, turkse tortel, koekoek, ransuil, gierzwaluw, oeverzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, grote bonte specht, graspieper, witte kwikstaart, gele kwikstaart, heggenmus, roodborst, roodborsttapuit, zanglijster, grote lijster, merel, zwartkop, tuinfluiter, grasmus, rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, spotvogel, fitis, tjiftjaf, winterkoning, grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, koolmees, pimpelmees, baardman, boomkruiper, ekster, zwarte kraai, spreeuw, wielewaal, huismus, vink, kneu, groenling, putter, rietgors, geelgors, blauwborst
Totaal 88 met als vraagtekens ivm dubbele waarneming: oeverloper en ringmus
Exoten: nijlgans, fazant, stadsduif,
Libellen/vlinders: viervlek, bruine korenbout, klein geaderd witje
Zoogdieren: vos, edelhert, Konik paarden, heckrunderen, haas

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.