Veel te leren via Natuurstudiegroep Dijleland


Nu het atlasproject in de laatste fase komt en de zomer begint is het tijd voor wat theorie. Natuurstudiegroep Dijleland (België) heeft fantastische overzichten gemaakt van bepaalde vogelsoorten, in het kader van herkenning tijdens trektellen. Ook heel interessant als je niet telt!
Neem eens een kijkje op: www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule/

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Online Sovon-cursus: Watervogels herkennen

Online cursus watervogels

Half januari tellen we in Nederland watervogels. De midwintertelling is onze oudste watervogeltelling en onderdeel van een internationaal telproject. In Nederland is het een van de vele initiatieven van Sovon Vogelonderzoek, waar duizenden vrijwilligers aan meewerken. Ook in Amsterdam!

Als je nog niet telt is het nu wat laat om dit jaar mee te doen. Maar je kan wel vast aan je kennis werken of je voor een andere telling opgeven. Bijvoorbeeld de maandelijkse watervogelinventarisatie of de MUS-telling in stedelijk gebied. Voor al deze telprojecten heeft Sovon uitgebreid cursusmateriaal klaarstaan. verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Oude berichten onder de streep ——————————————————————————————–

Geplaatst in diversen |

Wo 8 maart 2023, 20 uur: Aerodynamica van Vogelvlucht | lezing Paul Vermeulen | aanvulling Evert Pellenkoft

Vogelaars herkennen soorten niet alleen aan hun uiterlijk, maar ook aan de manier van vliegen: is de vleugelslag diep of oppervlakkig, langzaam of snel? Is de vlucht golvend of recht? Is de vogel aan het bidden, op welke manier cirkelt het in thermiek? Een gevorderde vogelaar weet dat vluchtkenmerken van groot belang zijn bij het determineren en gaat er vaak vanuit dat dit gedrag soortspecifiek is. Maar waarom treden die verschillen op? En kan een vogel ook afwijkend vluchtgedrag vertonen? verder lezen

Geplaatst in lezingen |

Wo 8 maart 2023: De Hoge Dijk | korte excursie

Op 8 maart 2023 gaat de korte woensdagexcursie naar het gebied De Hoge Dijk en Natuurterrein Klarenbeek. Bomen, open stukken en water zorgen voor een variatie aan te spotten vogels. Start om 10 uur ter hoogte van Abcouderstraatweg 77. Dit gebied is niet ver van de Ouderkerkerplas en het Landje van Geijsel, zodat je op eigen gelegenheid aansluitend nog grutto’s en watervogels kan gaan kijken. 
Aanmelden en meer informatie: woensdagexcursievwga@gmail.com 
Geplaatst in diversen, excursies |

Cursus Vogels kijken 2023 – VOL –

Instapcursus Vogels Kijken 2023

Komend voorjaar organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam als vanouds een instapcursus vogels kijken. De cursus zal bestaan uit twee theoriebijeenkomsten en zes praktijklessen in de ruime omgeving van Amsterdam.

De theorielessen worden verzorgd door Frank van Groen en Yigal Shimshon.

De nadruk bij deze cursus ligt op eenden, meeuwen, roofvogels en steltlopers, maar natuurlijk wordt aan alle soorten aandacht besteed tijdens de excursies. verder lezen

Geplaatst in cursus |

Fotowedstrijd 2022/2023 (tot 31 januari!)

Heb je afgelopen jaar een bijzondere, grappige, ontroerende of spannende vogelfoto in ons werkgebied gemaakt? Stuur ‘m dan in voor de VWGA-fotowedstrijd. De jury, bestaande uit Linda Molenaar, Shree Regmi en Janneke Vorst, is het niet per se te doen om technische perfectie of zeldzaamheden. Veel belangrijker dat de foto iets teweeg brengt. De winnaar ontvangt een prachtige Gierzwaluw-wisseltrofee, gemaakt door Linda Molenaar. Veel succes met het selecteren van je mooiste vogelfoto van 2022! (In tegenstelling tot wat in de nieuwsbrief staat wordt de winnaar niet bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie op 11 januari.)

Voorwaarden
– 1 foto per lid
– je hebt de foto gemaakt in 2022
– de foto is genomen in het werkgebied van de VWGA
– max. 1 MB groot
– geef het bestand jouw naam (bijvoorbeeld: “fokkema2022.jpg”)
– de VWGA mag de foto gebruiken in haar publicaties

Als je bij de foto wilt vermelden wat, waar & wanneer vinden we dat leuk, maar het is niet verplicht. Stuur je foto vóór 31 januari 2023 naar foto@vogelsamsterdam.nl

Geplaatst in diversen, oproepen |

Wo 22 feb 2023: De comeback van de Ooievaar | Lezing door Engbert van Oort (STORK)

Ooievaarsnest Vondelpark 2018

Het gaat goed met de Ooievaar! Alleen in Amsterdam al zijn er zo’n vijftien nesten, bijna net zoveel als eind jaren zestig in heel Nederland. Ooievaarringer Engbert van Oort zet zich al jaren in voor het behoud en herstel van de soort.
Eind jaren negentig werd Engbert gevraagd om twee Ooievaarsnesten in zijn omgeving in de gaten te houden. Enerzijds om vast te stellen of daar gebroed werd, anderzijds om bij te houden hoeveel jongen er geboren werden en daadwerkelijk uitvlogen. Zo ontstond zijn liefde voor de meest tot de verbeelding sprekende vogel die wij in ons land kennen. Engbert van Oort woont in een bij Ooievaars zeer geliefd gebied, het Gooi en de Vechtstreek. In die twintig jaar dat hij er nu actief bij betrokken is, is het aantal broedparen in dit gebied enorm gestegen. We mogen stellen dat de Ooievaar terug is als broedvogel in Nederland. verder lezen

Geplaatst in lezingen |

BMP cursus in Westzaan (broedvogel monitoring project)

Altijd al een BMP-cursus willen doen?

Ben jij een vroege vogel en wil je helpen tellen in de Zaanstreek? In het voorjaar organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met Staatsbosbeheer Veenweiden een cursus broedvogels inventariseren. De cursus bestaat uit vijf theorielessen op dinsdagavond (twee live in Westzaan, drie via Zoom) en vier veldbezoeken. Doe en tel mee! Je bent lekker buiten, komt leuke soorten tegen en draagt bij aan de bescherming van bijvoorbeeld het Oostzanerveld, de Kalverpolder of het Guisveld. Deze cursus wordt maar mondjesmaat aangeboden.

NB: de BMP-cursus is geen herkenningscursus. Kennis van de geluiden en het uiterlijk van Nederlandse broedvogels is een vereiste. Wil je meer informatie of je aanmelden? Stuur dan een mail naar M.Sprangers@staatsbosbeheer.nl. Zet in de mail een korte motivatie en wat je vogelkennis is. De kosten van de cursus zijn €25,-. Aanmelden kan t/m 28 februari 2023.

Geplaatst in cursus |

Verslag woensdagexcursie in het Flevopark 8 februari 2023

Putter tussen de elzenpropjes – Foto Pim van Schaik

Op een zonovergoten maar frisse ochtend gingen zo’n 20 leden op vogelspeurtocht door het Flevopark. Dat leverde een aantal prachtige foto’s op, zoals bijgaande foto van Pim van Schaik van een putter tussen de elzenpropjes. De afwisseling van bomen, open veld en water zorgde ervoor dat een grote verscheidenheid aan soorten is gezien:

 

Aalscholver Grote bonte specht Pimpelmees
Blauwe reiger Halsbandparkiet Putter
Boomklever Houtduif Roodborst
Boomkruiper Kauw Sijs
Canadese gans Knobbelzwaan Staartmees
Dodaars Kokmeeuw Vink
Ekster Koolmees Waterhoen
Fuut Koperwiek Waterral
Gaai Krakeend Winterkoning
Goudhaantje Kuifeend Zanglijster
Grauwe gans Meerkoet Zilvermeeuw
Grote Alexanderparkiet Merel Zwarte kraai
Geplaatst in diversen, excursies | verslagen |

Wo 8 februari 2023, 10-12 uur: Flevopark | woensdagexcursie

 
Woensdagochtend 8 februari van 10-12 uur gaan we naar het Flevopark, een mooi afwisselend park met ruimte voor verschillende vogels in bomen, bosjes en water. Ter plekke vormen we kleine groepjes. Samen zie en hoor je meer en leer je van elkaar. 
Startpunt is aan de Zuiderzeeweg, bij de halte van lijn 3 en 14 en de ingang van het zwembad. 
Geplaatst in excursies |

Za 4 februari 2023, 7 uur: Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland | auto-wandelexcursie

De Brouwersdam is wel de beste plek in ons land om de vrij zeldzame IJsduiker te zien. Foto Guido Klerk

Na vorige maand naar het hoge noorden geweest te zijn, reizen we nu af naar het zuiden om een kijkje te nemen in het deltagebied. We beginnen op Schouwen-Duivenland, waar we in ieder geval een wandeling gaan maken in de Kwade Hoek (reken op ongeveer 5km en daarbij delen die je zonder laarzen niet doorkomt), een schitterend en ruig stuk natuur waar de Noordzee het nog deels voor het zeggen heeft en de variatie in vogels met zangvogels, roofvogels, steltlopers, zeevogels en meeuwen erg groot is. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Verslag Jeugdexcursie naar de Oostvaardersplassen – 22 januari 2023

Wilde Zwaan achter het riet – foto Florian

Voor het eerst gingen we met de jeugdgroep een hele dag op excursie. Luella was helaas ziek, maar Shirley ging vandaag voor het eerst mee. Twee deelnemers zeiden op het laatste moment af, zodat we met zes deelnemertjes op pad gingen. Marijke had in Maps een route gemaakt en aan iedereen opgestuurd. De eerste plek waar we bijeenkwamen was de Dashorstdijk bij Almere. Er stond een harde gure wind die veel golven maakte op het Markermeer, maar in de luwte van de dijk lagen veel krakeenden. We hadden een WhatsApp groep aangemaakt en zo kon Bastiaan aan ons doorgeven dat zij een wijfje grote zaagbek zagen, een nonnetje en een wintertaling. Op de rand van een steiger zat een torenvalk. In de auto van Thijs zagen ze al hoog in de lucht drie zeearenden die wij even later allemaal goed konden zien cirkelen op weg naar de parkeerplaats aan de Oostvaardersdijk. Daar troffen we de laatste auto die de eerste plek had gemist. Gelukkig hadden zij ook de zeearenden goed gezien. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Zo 22 januari 2023, 9 – 16 uur: De Oostvaardersplassen | jeugdexcursie 7-12 jaar

Een man Nonnetje.

We gaan met auto’s van ouders van de jonge vogelaars van 7 – 12 jaar een hele dag naar de Oostvaardersplassen in Flevoland. In dit bijzondere natuurgebied kunnen we wintergasten vinden zoals grote zaagbekken en nonnetjes en verschillende ganzensoorten. Tussen het riet kunnen we baardmannetjes zien. Heel spannend is het natuurlijk of we de zeearend te zien krijgen. Ook is het leuk om de paarden en de edelherten te zien die daar in grote aantallen rondlopen.

Je kunt van ons een verrekijker lenen. Er mag één ouder met je mee. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Za 14 jan 2023 : Midwintertelling Watervogels, nog wat tellers gezocht

De internationale Midwintertelling wordt al sinds 1967 georganiseerd. Het doel van de telling is om gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels te verzamelen, zowel in Nederland als internationaal. De landelijke coördinatie van dit project wordt verzorgd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. De Midwintertelling Watervogels vindt eenmaal per jaar plaats, naast de maandelijkse watervogeltelling. In 2023 vindt de telling plaats op 14 januari, meer informatie over het telproject kun je hier vinden.

In Groot-Amsterdam (soms het feitelijke werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam overschrijdend) is inmiddels een groot aantal hokken geclaimd, er zijn echter nog een aantal mooie gebieden waar nog niemand zich voor heeft gemeld. Met name in meer verstedelijkte gebieden als Amstelveen, Diemen en Amsterdam Zuid-Oost zijn nog gebieden die niet worden geteld, mocht je daar in de buurt wonen en zin hebben om te tellen meld je dan aan. verder lezen

Geplaatst in oproepen |