Oproep tellers MUS-project

Het Meetnet Urbane Soorten gaat alweer zijn zevende jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden in beeld te brengen. Het is een laagdrempelige telling geschikt voor ervaren en minder ervaren tellers. De resultaten van de eerste zes jaar zien er goed uit en in diverse artikelen en nieuwsbrieven is dat op de MUS-pagina uit de doeken gedaan http://www.sovon.nl/nl/search/publicaties/MUS

Meedoen, individueel of als vogelwerkgroep

Via Aanmelden MUS http://s1.sovon.nl/inloggen/mus/musaanmelden.asp  kan men zien welk postcodegebieden vrij zijn en je ook aanmelden voor een eigen gebied. Er zijn enkele steden en dorpen, zoals Groningen, Almere, Zoetermeer en Bunschoten, die vrijwel vlakdekkend ‘geMUSt’ worden. Ook Arnhem is vorig jaar geheel geteld met MUS. Als voorbeeld is de verspreiding van de Huismus en Boomklever meegestuurd. Mooi is te zien dat de Huismus het in het jonge deel van de stad (ten zuiden van de Rijn) beter doet dan in het noorden. Zelfs in de jongste wijken heeft de soort zich gevestigd.  De Boomklever heeft zijn bolwerk in het noordelijke deel (meer oude bomen en parken) maar de soort zit tegenwoordig ook in een klein aantal in het zuiden. Het materiaal biedt een verscheidenheid aan uitwerkingen zoals verschillen tussen wijken duiden en indien een langere reeks jaren beschikbaar aantalsontwikkelingen. Slechts 5-7 uur veldwerk per postcodegebied  levert zo een hoop interessante resultaten op.  Een presentatie van MUS in Arnhem is te bekijken op http://slidesha.re/V0SyEW

MUS-cursus

MUS is een ideale telling om als vogelwerkgroep op te pakken. De tellingen kosten weinig tijd  en door de laagdrempelige opzet kunnen ook vogelaars met weinig telervaring meedoen. Voorwaarde  is dat men de 30-40 algemene soorten stadsvogels op zicht en geluid kan herkennen. Om hierbij te helpen heeft Sovon de MUS-cursus opgezet: een vogelherkenningscursus die met name ingaat op geluiden en herkenning, en via internet individueel te volgen is

http://www.sovon.nl/nl/content/cursus-meetnet-urbane-soorten-mus

In MUS zijn in 2012 maar liefst 160 vogelsoorten vastgesteld en daarnaast ook 17 zoogdiersoorten! Elke MUS-teller kan indien ingelogd kaartjes maken van alle soorten landelijk of van je provincie.

In de eerste Sovon-Nieuws van 2013 zal te lezen zijn hoe het de stadse vogels is vergaan in het afgelopen jaar.

Jan Schoppers

Meetnetcoördinator MUS

MUS@sovon.nl

In de kaartjes hieronder staat de verspreiding (aantal per punt) van de Huismus en Boomklever in Arnhem in MUS in 2012.

Dit bericht is geplaatst in oproepen. Bookmark de permalink.