Za 6 oktober 2012: Euro Birdwatch

Op zaterdag 6 oktober aanstaande is het weer zover, BirdLife International organiseert de Euro Birdwatch 2012. Zoals de naam al aangeeft is het een Europese aangelegenheid, waar de meeste andere Europese BirdLife-partners aan meedoen. Zoals gebruikelijk is de organisatie in ons land in handen van Vogelbescherming.

De Euro Birdwatch is in feite een megatrekvogeltelling, waarbij verspreid over het land trekvogels worden geteld op telposten die soms speciaal voor de Birdwatch worden opgericht, maar ook de telposten aangesloten bij www.trektellen.nl doen mee.

Het idee is meer mensen te interesseren in vogels kijken, tellen en beschermen. Daarom organiseert Vogelbescherming de nodige aandacht in diverse media.

In 2011 werden door de vogelwerkgroep Amsterdam drie telposten bemensd, de vaste telpost op de Vijfhoek, Polder IJdoorn en de Aetsveldsche Polder (zie De Gierzwaluw 49:3, 23-28). Ook op 6 oktober aanstaande zal weer geteld worden op de Vijfhoek. Daarnaast zal  op de Heuvel in het Diemerpark (ter hoogte van de Diemerparklaan) een trektelpost worden ingericht. De telling start even voor zonsopgang (ongeveer 7:45). De duur van de telling is afhankelijk van de trek en het weer.

Kom dus op zes oktober naar de Vijfhoek of het Diemerpark om deel te nemen aan de Euro Birdwatch en deel te zijn van deze Europese vogeltrektelling. Opgave is mogelijk bij Frank van Groen (fm.vangroen@kpnmail.nl).

De telgegevens worden telefonisch verzameld door Vogelbescherming. Alle gegevens worden nog diezelfde dag doorgegeven aan CSO, de BirdLife-partner in Tsjechië, die de Europese aantallen verzamelt. De Europese coördinatie van het evenement gebeurt door CSO (zie ook: http://www.birdlife.cz/ebw2012.html). Landelijke verslagen van voorgaande jaren zijn te lezen op: http://www.vogelbescherming.nl/service__vragen/downloads#a7.

Dit bericht is geplaatst in excursies | archief. Bookmark de permalink.