Opnieuw Lepelaars geringd op de Kinseldam

Op 16 mei 2017 zijn voor het vijfde jaar op rij jonge Lepelaars van kleurringen voorzien op de Kinseldam. In 2013, het eerste jaar dat de kolonie aanwezig was, werden vier jongen geringd, zie ook een eerder lepelaarbericht op deze site.

Portret vaan pas geringde jonge Lepelaar

Portret van pas geringde jonge Lepelaar

In de jaren 2014 t/m 2016 werden respectievelijk 12, 22 en 34 jonge Lepelaars geringd op de Kinseldam. Het ringen valt onder het werk van de werkgroep Lepelaars. Ook elders in Nederland worden onder deze vlag jonge Lepelaars van kleurringen voorzien. Dat gebeurt op alle Waddeneilanden en ook bij Den Oever, Andijk, in het Markiezaat en elders in Zeeland.

Groei kolonie

Na de vestiging in 2013 groeide de kolonie snel door tot 40 a 50 paar. Tijdens de ringactie op 16 mei werden ruim 50 nesten geteld. De Lepelaars zijn dit voorjaar vroeger dan anders begonnen met broeden. Tientallen jongen waren al zo groot dat ze het nest verlaten hadden. Ze zijn mooi te bekijken vanaf de Uitdammerdijk terwijl ze al bedelend achter hun ouders aanrennen op de oevers van de Kinselbaai. Deze jongen konden al een beetje vliegen en de ringactie van 16 mei kwam voor deze vogels te laat.

Op weg naar de kolonie

Op weg naar de kolonie

Ringactie 16 mei

Het ringen van de Lepelaars werd dit jaar uitgevoerd door zes vrijwilligers. Met een speciale vergunning van Rijkswaterstaat op zak was het mogelijk legaal op het normaal gesproken verboden eiland, een strikt vogelreservaat, aan land te gaan. Het lukte om 20 ringbare jonge Lepelaars te vangen en van kleurringen te voorzien. Ook waren er verschillende nesten die nog eieren bevatten en jongen die nog te klein waren om te worden geringd. De gevangen jongen zijn nauwkeurig gewogen en opgemeten. Op die manier is het mogelijk iets over de conditie van de jonge vogels te zeggen, ook in relatie tot andere kolonies waar ze geringd worden.

Ringen aflezen

De jonge Lepelaars zijn geringd met kleurringen zodat ze makkelijk van een afstand zijn af te lezen. Aan elke poot zijn drie ringen bevestigd, waarvan één met een vlag en één aluminium ring. In 2017 zijn de volgende kleuren gebruikt: R = rood, Y = geel (yellow), G = groen, P = lichtblauw (pale) en N = zwart (noir), Nf = zwarte ring met vlag en A = aluminium ring. Eerst wordt de linkerpoot afgelezen, van boven naar beneden en vervolgens op dezelfde manier de rechterpoot. Aflezingen kunnen worden doorgegeven aan Petra de Goeij; petra@nioz.nl.

Het ringen en opmeten van de Lepelaars

Het ringen en opmeten van de Lepelaars

Meer informatie over het aflezen van de kleurringen is te vinden op de website van de Werkgroep Lepelaar.

In de zomermaanden zullen de jonge Lepelaars waarschijnlijk vaak te zien zijn op de Kinseldam, vanaf het vogelkijkpunt in Polder IJdoorn of elders in Nederland. Met een goede kijker of telescoop is de ringcombinatie af te lezen.

In de nazomer of herfst trekken de vogels dan naar het zuiden. De meeste jonge Lepelaars komen pas terug naar Nederland als ze twee jaar oud zijn. Hopelijk versterken ze dan de gelederen van de kolonie op de Kinseldam en kunnen we de vogels aan de hand van de kleurringen herkennen.

Dit bericht is geplaatst in diversen. Bookmark de permalink.