Onze allereerste jeugdexcursie | verslag

Een historisch moment! De JeugdVogelClub kwam op zondag 23 september 2012 voor de eerste keer bij elkaar! Emma en Jasmina, August, Roos, Jan en Rosa, Tijn en Jet, Timo en Mees en Raphaël gingen geheel voorbereid (kijk maar op de foto) op vogeljacht in het Amsterdamse Bos, onder leiding van Mark Kuiper en Annelies de Kleyn. 

Kijkers om, de telescoop op het statief en lopen maar. Het eerst gingen we naar de kop van de Bosbaan, om te zien wat daar aan vogels zat. Meerkoeten, zwarte kraaien, stadsduiven, een ekster en een blauwe reiger (weten jullie nog of het een jonge of een oude reiger was?). Verderop leerde Mark ons het getik van een roodborstje, en ontdekte Rosa dat parkganzen eensgezind achter je aan lopen als je voert. In de lucht kwam een V-formatie voorbij. Vaak zijn dat ganzen, maar deze keer was het iets bijzonders: lepelaars, wel veertig! Nog een vogelaar fietste langs, Theo van Lent, die ons op het plateau zelfgemaakte foto’s liet zien, soms van vogels die je hier niet snel zult tegenkomen, zoals de vale gier. Met een veer van zo’n vale gier ging Jet nog op de foto. Een ooievaar kwam over, dat gebeurt daar niet zo vaak, en toen we verder liepen hoorde een aantal van ons de piep van een koperwiek die snel langsvloog, ook bijzonder want deze kom je meestal wat later in het seizoen tegen. August heeft hem op Waarneming.nl gezet. Boven de weilanden vlogen nog heel wat boerenzwaluwen, die kunnen de volgende week wel weg zijn, naar warmere streken waar ze overwinteren. Grote families grauwe ganzen lagen in de wei en een blauwe reiger was vlakbij langzaam stappend op zoek naar een muis. Iets later dan gepland kwamen we bij Meerzicht aan, waar we nog een verenquiz gingen doen. Jullie wisten al heel veel! Theo verlootte een handpen van een vale gier, en die ging na drie rondes getallen raden naar Tijn!

Van links naar rechts: Jan, Rosa,Mees, Roos, Timo, Mark, Jet, August, Tijn, Raphaël, Emma, Jasmina

We gaan naar de kop van de Bosbaan

Hoe kijk je met een verrekijker

Kuifeenden in beeld 

Rosa voert de ganzen

Lepelaars in V-formatie

In het echt zijn ze wit

Op het plateau laat Theo vogelfoto’s zien

Een blauwe reiger staat in het water ….

… en zijn neef de ooievaar vliegt over.

En wat zien Roos en Jet door de telescoop?

Groenlingen, ver weg in een berkenboom.

Jet als indiaanse.

Naast het plateau.

Rosa deelt pepermuntjes uit.

Het plateau aan de Koenenkade in het Amsterdamse Bos.

De blauwe reiger vlakbij de bank aan het weiland.

Veren raden.

Het verloten van de handpen van de vale gier.

Ik vond het een heel leuke excursie met jullie. En Mark, Annelies en Theo vonden dat ook! Tot de volgende keer!

Roely

 

De lijst met vogels die we gezien hebben, in dikke letters de bijzondere waarnemingen:

Bosbaan:

Blauwe reiger (volwassen vogel)
Meerkoet
Zwarte kraai
Ekster
Wilde eend
Fuut
Zilvermeeuw (we gaan volwassen vogels leren onderscheiden van jonge vogels)
Stadsduiven

Bos:

Roodborst (gehoord – ‘getik’ en zang)
Winterkoning (gehoord – ‘getik’ en zang)
Koolmees
Pimpelmees
Ekster
Vlaamse gaai
Vink (gehoord )
Koperwiek (langs vliegend, eerste waarnemingen van deze soort werden die dag in het hele land gedaan!)
Zwarte kraai
Tjiftjaf, gehoord
Merel

Plasjes:

Kuifeend (mannetje en vrouwtje)
Krakeend (man en vrouw)
Slobeend  (overvliegend)
Wilde eend (man en vrouw)
Fuut (piepend jong)
Aalscholvers (in bomen met vleugels wijd om op te drogen)
Zwarte kraai

Nieuwe Meer:

Fuut
Wilde eend
Kuifeend
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Tamme gans
Grauwe gans
Meerkoet
Lepelaar (40 exemplaren overvliegend van oost naar west, op trek)

Oeverlanden, vanaf het plateau:

Blauwe reiger
Groenling (in berk)
Ekster
Gaai (overvliegend)
Grauwe Gans (overvliegend)
Aalscholver (overvliegend)
Zwarte kraai
Ooievaar, overvliegend
Graspieper, overvliegend en roepend, gehoord door de volwassenen
Sijs, overvliegend en roepend, gehoord door de volwassenen
In de bomen aan de overkant zagen we het haviksnest

Weiland

Boerenzwaluwen
Blauwe reiger
Grauwe gans, grote families
Meerkoet
Kokmeeuw
Waterhoen
Zwarte kraai
Kauw
Spreeuw, groepen

 

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.