Nieuwjaarstoespraak 2021 | Marc Menon, voorzitter VWGA

Ook al is er geen nieuwjaarsborrel, waar van oudsher de voorzitter een woordje spreekt en de lezingen voor en door leden gegeven worden, toch richt Marc Menon, nu vanaf hier, het woord tot u.

Nieuw elan!

Deze keer geen gezellige nieuwjaarsborrel, geen fotopresentatie over een avontuurlijke verre reis in het afgelopen vogeljaar, geen mini-competitie met lezingen door en voor leden en geen lullepotje door de voorzitter. We zullen het moeten doen met een enkel stichtelijk woord op papier.

Langs deze weg wil ik de leden van onze Vogelwerkgroep Amsterdam het allerbeste toewensen voor een goed, gezond en zeer vogelrijk 2021!

Het afgelopen jaar 2020 was een ongekend jaar waarin een groot deel van het maatschappelijke leven in Amsterdam, Nederland en wereldwijd tot stilstand kwam of in ieder geval ernstig werd belemmerd. Ook veel activiteiten van onze mooie vereniging moesten worden afgezegd, op een laag pitje worden gezet of op andere wijze worden ingericht.

In het begin van de Corona-crisis, in het voorjaar van 2020, keken wij de kat nog een beetje uit de boom. Dit zou na enkele maanden wel weer overwaaien, was toen de verwachting … Activiteiten tot de zomer werden verdaagd, want zouden wij daarna wel weer snel kunnen opstarten.

Gelukkig kon een aantal activiteiten van onze vereniging wel gewoon doorlopen, zoals het onvolprezen Atlas-project (waar veel leden een steentje aan hebben bijgedragen en nog aan bijdragen), het altijd nodige werk van de Commissie Bescherming (elders meer over windmolens) en ook hebben – ondanks alles – vier ‘dikke’ Gierzwaluwen het licht mogen zien!

Toen tijdens en na de zomer bleek dat ‘het virus’ nog wel geruime tijd onder ons zou blijven, brak de tijd aan van zoeken en aftasten naar wat nog wel kon.

Dat omschakelmoment was wel even lastig. Maar daar kwam uit de koker van actieve en creatieve leden een aantal suggesties en ideeën om onze leden alsnog bij activiteiten van de vereniging te betrekken en betrokken te houden: excursies in kleine en ‘veilige’ groepjes (naar voorbeeld van de postcode-ommetjes) voor nieuwe leden, de Zoomcursus Atlas-tellen (met dank aan spreker, Zoom-facilitator en de deelnemende leden!) en de ‘online’ algemene ledenvergadering (ALV) / ledenraadpleging van afgelopen najaar.

Allerlei andere nieuwe initiatieven zien het levenslicht: het bestuur vergadert sinds een aantal maanden via Zoom. En hoewel in persoon natuurlijk veel gezelliger is, kunnen wij toch efficiënt en effectief vergaderen. Na de eerste (goede!) ervaring met de genoemde Zoomcursus Atlas-tellen, lijkt dit ook een goed alternatief voor andere cursussen en lezingen (tijdelijk voor de duur van de Corona-maatregelen, maar misschien ook wel als meer permanente aanvulling op een ‘live’-sessie). Het bestuur onderzoekt nog of de algemene ledenvergadering (ALV) van dit voorjaar ook met Zoom kan worden georganiseerd. Wordt vervolgd! Denk ook aan de leuke fotowedstrijd en de recente lancering van de Facebookpagina van de Vogelwerkgroep. En na verschillende oproepen, mag het bestuur zich verheugen in versterking en dat is natuurlijk geweldig nieuws. Nieuw elan alom!

Op deze plaats wil ik alle leden bedanken voor hun geduld en flexibiliteit. Het was een moeilijk jaar! En de lastige tijden zijn nog niet voorbij. Ook nu de eerste prikken zijn gezet, zal het nog vele maanden duren alvorens wij het oude leven weer enigszins kunnen oppakken. Dat vergt het nodige van ons allemaal. In het bijzonder een groot woord van dank aan alle actieve leden voor hun niet-aflatende enthousiasme en inzet. Dankzij jullie nieuwe, creatieve, prikkelende en inspirerende ideeën kan de vereniging op een prettige en fijne manier verder draaien. Wij hopen ook in 2021 weer een beroep op jullie te mogen doen!

Tot slot blijft het zaak te blijven doen waar het allemaal om gaat: plezier in het vogelen! Trek er op uit, in je eentje of in klein, select gezelschap! Ik ‘klokte’ in de afgelopen dagen alweer mijn eerste zeearend van het nieuwe jaar bij de Lepelaarsplassen, en tijdens mijn dagelijkse wandeling een groene specht in het gras en wolken staartmeesjes en goudhaantjes in de bomen in een park dichterbij huis. En volgend weekend weer winterwatervogeltelling. Altijd een genoegen!

Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone tijden ook een beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten!

En die borrel bewaren wij voor een later moment!

Marc Menon,

voorzitter VWGA

Dit bericht is geplaatst in diversen, lezingen. Bookmark de permalink.